Vakgebied

Filters

ERS 2020 Video: Minder astma-aanvallen bij continueren van mepolizumab

Dr. Jasmijn van Campen, longarts HaaglandenMC, selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: Pati ...

Lees meer

ERS 2020 Video: Minder exacerbaties met tripletherapie bij hoog eosinofielengetal

Dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts in het Fransiscus gasthuis en Vlietland Rotterdam, selecteerde en ...

Lees meer

ERS 2020 Video: COPDnet-model nuttig voor leveren van geïntegreerde zorg

Eline bij de Vaate, longarts Merem Behandelcentra selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: P ...

Lees meer

ERS 2020 video: Microbiologische patronen bij pleurale infectie vastgesteld met NGS

Dr. Joris ten Holder, longarts HaaglandenMC, selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: Poster ...

Lees meer

ERS 2020: Meer gastro-intestinale bijwerkingen van pirfenidon door verzadigde vetten

Dr. Marieke Overbeek, longarts HaaglandenMC, selecteerde het volgende onderzoek voor u: Poster 3712- ...

Lees meer

ERS 2020 video: Onderhouds- en rescue-therapie even effectief als vaste dosis bij COPD

Lisette Kunz, longarts HaaglandenMC selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: De onderhouds- ...

Lees meer

ERS 2020: BAL-monsters beter dan bloedmonsters voor mutatieanalyse

Sebastiaan Denker, longarts in HaaglandenMC, selecteerde de volgende publicatie voor u: Poster 5123- ...

Lees meer

ERS 2020 video: Veel astmapatiënten onder behandeling in eerste lijn functioneren slecht

Eline bij de Vaate, longarts Merem Behandelcentra selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: P ...

Lees meer

ERS 2020 Video: Overmatig gebruik van beta-antagonisten (SABA) komt veel voor

Dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts in het Fransiscus gasthuis en Vlietland Rotterdam, selecteerde en ...

Lees meer

ERS 2020 Video: Risico op longziekten bij RA niet verhoogd door methotrexaat

Dr. Marieke Overbeek, longarts HaaglandenMC, selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: Poster ...

Lees meer

ERS 2020 Video: Zuurstof geeft geen verbetering bij inspanning-geïnduceerde desaturatie

Eline bij de Vaate, longarts Merem Behandelcentra selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: P ...

Lees meer

ERS 2020 Video: Wel of niet draineren van een pneumothorax?

Al vele jaren speelt de discussie of er bij een pneumothorax wel of niet gedraineerd moet worden. Co ...

Lees meer

ERS 2020: Minder exacerbaties met tripletherapie bij COPD-patiënten

Poster 979- Tripletherapie, bestaande uit beclomethasondipropionaat, formoterolfumaraat en glycopyrr ...

Lees meer

ERS 2020: Ventilatiestoornis bij COPD vooral in onderste lobben

Bij COPD-patiënten uiten de ventilatiestoornissen zich op een heterogene wijze. De onderste lobben l ...

Lees meer

ERS 2020: Veel astmapatiënten gebruiken (te) vaak een SABA

Lisette Kunz, longarts HaaglandenMC selecteerde het volgende onderzoek voor u: Een meerderheid van d ...

Lees meer

ERS 2020: Eosinofielen getal in bloed geschikte surrogaatmarker voor inflammatie

Dr. Lisette Kunz, longarts HaaglandenMC selecteerde voor u het volgende onderzoek: Een recente studi ...

Lees meer

ERS 2020: Na stoppen moeten ICS vaak herstart worden

Dr. Joris ten Holder, longarts HaaglandenMC selecteerde het volgende onderzoek voor u: Poster 2420- ...

Lees meer

ERS 2020: Aanhoudende cardiopulmonale problemen na COVID-19

Dr. Marieke Overbeek, longarts Haaglanden MC selecteerde het volgende onderzoek voor u: Poster 4143- ...

Lees meer

ERS 2020: Awareness voor chronische pulmonale aspergillose

Voor u geselecteerd door uw collega's bij het HaaglandenMC: Wereldwijd hebben zo’n drie miljoen mens ...

Lees meer

ERS 2020: Benralizumab verbetert levenskwaliteit bij ernstig eosinofiel astma

Recente real-life ervaringen uit Italië bevestigen dat benralizumab, een monoklonaal antilichaam dat ...

Lees meer

ERS 2020: Validatie van COPD-subgroepen in Zweedse en Rotterdamse cohorten

Een onderverdeling van COPD-patiënten in subgroepen blijkt bij validatie in twee cohorten, uit Zwede ...

Lees meer

ERS 2020: Minder opnames vanwege COPD-exacerbaties dankzij Leids eHealth-programma

Poster 4799- Na het starten van het eHealth-programma EmmaCOPD namen zowel het aantal opnamedagen al ...

Lees meer

ERS 2020: U-BIOPRED-analyse toont differentiële mestcelactivering bij ernstig astma

Poster 3827 – Bij patiënten met ernstig astma blijken de mestcellen een hoge activiteit te hebben, w ...

Lees meer

ERS 2020: Longfunctie-achteruitgang stabiliseert na longdenervatie bij COPD

Poster 3776 – Resultaten van een analyse uitgevoerd door het UMCG laten zien dat tot drie jaar na ee ...

Lees meer

ERS 2020: Hoger overlijdensrisico door COVID-19 bij longkanker

Voor u geselecteerd door uw collega's bij het HaaglandenMC: Recente gegevens van de Thoracic Cancers ...

Lees meer

ERS 2020: Slechtere prognose bij kanker gerelateerde mutaties in niet-tumorale long

Voor u geselcteerd door uw collega's bij het MC Haaglanden: Bij analyse van twee single-center cohor ...

Lees meer

ATS 2020: Fluticasonfuroaat en umeclidinium

Bij patiënten met onvoldoende gecontroleerd astma leidde het verhogen van de fluticasonfuroaat-dosis ...

Lees meer

ATS 2020: Lagere mortaliteit opgenomen IPF-patiënten

Een studie naar de uitkomsten van antifibrotische behandeling bij opgenomen patiënten met idiopathis ...

Lees meer

ATS 2020: Aanhoudend effect van endobronchiale kleppen

De EMPROVE-trial studie toont aan dat bij patiënten met ernstig emfyseem, bronchoscopische longvolum ...

Lees meer

ATS 2020: Video met Jasmijn van Campen, HMC

Longarts Jasmijn van Kampen in het HMC Den Haag over de door haar selecteerde onderzoeken: Short Ter ...

Lees meer

ATS 2020: Video met dr. Roos van der Heijde, HMC

Dr. Roos van de Heijde over de door haar selecteerde publicaties: Exertional Oxygen Supplementation ...

Lees meer

ATS 2020: Video met Sebastiaan Denker, HMC

Sebastiaan Denker, longarts in het HMC Den Haag, over de door hem geselecteerde publicatie: Comparis ...

Lees meer

ATS 2020: COPD Onderhoudstherapie met Tiotropium/Olodaterol versus LABA/ICS

Dr. Lisette Kunz longarts in het HMC Den Haag over het door haar geselecteerde onderzoek: COPD Main ...

Lees meer

ATS 2020: Effectiviteit en veiligheid van masitinib

Bij patiënten met ernstig astma laat fase 3 onderzoek van de tyrosine kinaseremmer (TKI) masitinib e ...

Lees meer

ATS 2020: Vrouwen hebben betere uitkomst bij screening

Een studie naar waarom vrouwen betere uitkomsten hebben dan mannen in de National Lung Screening Tri ...

Lees meer

ATS 2020: Toevoeging ensifentrine aan tiotropium

Betere longfunctie getoond in fase 2b onderzoek naar de toevoeging van ensifentrine, een duale PD3/4 ...

Lees meer

ATS 2020: Initiële triple versus duale therapie bij PAH

Bij patiënten met nieuwe diagnose PAH zijn geen verschillen te zien in hemodynamische parameters, NT ...

Lees meer

ATS 2020: Procalcitonine niet kosteneffectief

Als marker om antibiotica af te bouwen bij pneumonie bleek het gebruik van procalcitonine geen signi ...

Lees meer

ATS 2020: Intrapleurale trombolytica bij zeer oude patiënten

Een retrospectieve studie naar het intrapleurale gebruik van de trombolytica tPA en DNase bij infect ...

Lees meer

ATS 2020: Video 1 met dr. Frits Franssen, CIRO

A-2503: The Association Between Pulmonary Rehabilitation and Rehospitalizations in Patients with COP ...

Lees meer

ATS 2020: Video 2 met dr. Frits Franssen, CIRO

A-4576: Frequency of Severe COPD Exacerbations: Distinct Trajectories Over Three Years: Individuals ...

Lees meer

ATS 2020: Verlies van spiermassa geassocieerd met slechtere prognose

COPD-patiënten met een versneld verlies van spiermassa die het lichaam rechtop moet houden hebben ee ...

Lees meer

ATS 2020: Effecten van staken van mepolizumab

Het staken van mepolizumab gaf bij patiënten met ernstig eosinofiel astma een stijging van de eosino ...

Lees meer

ATS 2020: Verhoogd risico op P. aeruginosa door ICS bij COPD-patiënten

Het gebruik van inhalatie-corticosteroïden (ICS) bij poliklinische COPD-patiënten in Denemarken blij ...

Lees meer

ATS 2020: Dagelijks doxycycline: geen reductie van exacerbatiefrequentie

Een jaar lang dagelijks doxycycline bij patiënten met matig tot ernstig COPD reduceert de totale exa ...

Lees meer

ATS 2020: COPD-patiënten kennen verschillende exacerbatie-trajecten

Recent onderzoek laat zien dat er drie onderscheidende trajecten zijn die het verloop weergeven van ...

Lees meer

ATS 2020: Bronchiale rheoplasty (RheOX): veilig en uitvoerbaar

Bronchiale rheoplasty middels RheOX tm is een systeem om met non-thermische elektrische pulsen ablat ...

Lees meer

ATS 2020: Switchen naar gefixeerde triple therapie verbetert therapietrouw

De Trioptimize-studie laat zien dat het omzetten van COPD-patiënten met duale ICS/LABA therapie of m ...

Lees meer

ATS 2020: Video 1 met dr. Wouter van Geffen, MCL

P483: Effect of Extra-Fine Beclomethasone Dipropionate/ Formoterol Fumarate/ Glycopyr-ronium Bromide ...

Lees meer

ATS 2020: Video 2 met dr. Wouter van Geffen, MCL

A70: Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer Patients in the Intensive Care Units with EGFR-Tyrosine ...

Lees meer

ATS 2020: Video 3 met dr. Wouter van Geffen, MCL

Dr. Wouter van Geffen, longarts MCL over de door hem selecteerde studie: Session B93 Sensitivity An ...

Lees meer

ATS 2020: Triple therapie ook effectief bij Oost-Aziatische COPD-patiënten

De TRIVERSYTI-studie laat zien dat de extrafijne formulering van beclometason/formoterol/glyccopyrro ...

Lees meer

ATS 2020: Telerevalidatie – net zo goed als de gebruikelijke revalidatie?

Een Cochrane systematische review laat zien dat telerevalidatie wellicht even effectief is in het ve ...

Lees meer

ATS 2020: Fluticasonfuroaat verdubbelen en gelijktijdig umeclidinium toevoegen

De dosis fluticasonfuroaat (FF) verhogen van 100 naar 200 mcg, tegelijkertijd met het toevoegen van ...

Lees meer

ATS 2020: Voordeel TKIs bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom

Bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met EGFR-mutatie, die Intensive Care (IC)-b ...

Lees meer

ATS 2020: Targeted Lung Denervation reduceert risico op ernstige exacerbaties

Targeted Lung Denervation (TLD) is een relatief nieuwe bronchoscopische interventie voor COPD die de ...

Lees meer

ATS 2020: Ambulante behandeling van spontane pneumothorax

Een gerandomiseerde studie laat zien dat ambulante behandeling van een primaire spontane pneumothora ...

Lees meer

ATS 2020: Single-inhaler geeft voordeel boven triple therapie met multipele inhalatoren

De Intrepid-studie, een real-world effectiviteitstudie, liet zien dat het geven van triple therapie ...

Lees meer

ATS 2020: Benralizumab: ook verbetering van longfunctie, SGRQ en neuspoliepen

De fase IIIb ANDHI-trial naar effectiviteit en veiligheid van benralizumab bij ernstig eosinofiel as ...

Lees meer

ERS 2019: GINA een fundamentele verandering in astmamanagement

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society werden de aanpassingen in astmama ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Prof. dr. Joachim Aerts, Erasmus MC Rotterdam

Longarts Prof. dr. Joachim Aerts geeft een overzicht van het symposium: Rare lung diseases.

Lees meer

ERS 2019: Video met Erik van der Heijden, Radboudumc Nijmegen

PA-4826: EBUS strain elastography for predicting lymph node malignancy: standardization of assessmen ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Rolof Gijtenbeek, MCL Leeuwarden

PA-4658: Treatment tolerance and survival in elderly patients with stage IV non-small cell lung canc ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Roel Verhoeven, Radboudumc Nijmegen

OA-5362: Strain elastography for predicting lymph node malignancy in EBUS; the E-Predict multicenter ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Dr. Jaap Sont, LUMC Leiden

PA-2230: eHealth self-management support after high-altitude climate treatment (HACT) of severe asth ...

Lees meer

ERS 2019: Video met dr. Anneke ten Brinke, Medisch Centrum Leeuwarden

Longarts Anneke ten Brinke over de Postgraduate course: Severe asthma in adults: systematic assessme ...

Lees meer

ERS 2019: Video met dr. ir. Frans de Jong, Amsterdam UMC, locatie AMC

1519: Calibration, quality control and system settings. Assistant Professor Dr. ir. Frans de Jong ov ...

Lees meer

ERS 2019: Video met dr. Wouter van Geffen, MCL, Leeuwarden

4912: Concomitant radiotherapy and targeted therapies. Longarts Wouter van Geffen over het symposium ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Marieke Drijver, Nederlands Astma Centrum Davos

PA-2230: eHealth self-management support after high-altitude climate treatment (HACT) of severe asth ...

Lees meer

ERS 2019: Video met dr. Marlies Wijsenbeek, Erasmus MC, Rotterdam 

Longarts Dr. Marlies Wijsenbeek over de Clinical trials session ALERT: Abstracts Leading to Evolutio ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Jolanda Kuijvenhoven, MCL Leeuwarden

PA-4772: The expanding role of endobronchial ultrasound in patients with centrally located intrapulm ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Orestes Carpaij, GRIAC, UMCG Groningen

PA-4512: Externally validating the asthma remission prediction model to the Dutch asthma remission s ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Denise Mannée, Radboudumc Nijmegen

A-2228: Tidal volumes during tasks of daily living measured with a smart shirt. Download hier de Pos ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Marieke van der Molen, UMCG, Groningen

PA-2210: Echocardiography in patients evaluated for bronchoscopic lung volume reduction: is it usefu ...

Lees meer

ERS 2019: Video met dr. Anirban Sinha, Amsterdam UMC, Locatie AMC

PhD-student Dr. Anirban Sinha over de thematic poster: M-health/e-health II.

Lees meer

ERS 2019: Video met Jorrit Welling, UMCG Groningen

PA-3403: Collateral ventilation measurement using Chartis: conscious sedation versus general anesthe ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Lotte Terpstra, NWZ Alkmaar

PA-2865: The effect of maintenance azithromycin on radiological features in patients with bronchiect ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Orestes Carpaij, GRIAC, UMCG Groningen

PA-3169: Optical coherence tomography (OCT) detects collagen within the airway wall extracellular ma ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Bart de Brouwer, ETZ Tilburg

PA-2443: Copper and zinc in exhaled breath condensate of emphysema patients. Bart de Brouwer werkte ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Sharina Kort, MST Twente

PA-3030: Combining exhaled-breath analysis data with clinical parameters to improve the diagnosis of ...

Lees meer

ERS 2019: Video met dr. Anirban Sinha, Amsterdam UMC, Locatie AMC

PA-2390: Co-expression Networks Analysis in Patients with Asthma and Healthy Controls Challenged wit ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Gerrie Bladder, UMCG Groningen

PA-2305: Compliance with chronic noninvasive ventilation: key factors for a successful therapy. Verp ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Irene Steenbruggen, Isala Zwolle

Irene Steenbruggen over het door haar geselecteerde symposium: New insights into quality control of ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Mirthe Bakker, MST Enschede

PA-744: Adherence in patients with COPD and heart failure using an eHealth self-management intervent ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Laura Verweij, UMC Utrecht

CTBPA-699: Fourty years of home mechanical ventilation in children. Verpleegkundig specialist Laura ...

Lees meer

ERS 2019: Video met Rachel Salvador, Amsterdam UMC, locatie AMC

PA-1117: The role of R5-19 in assessing peripheral airway obstruction. Rachel Salvador, Clinical epi ...

Lees meer

ATS 2019: Interim analyse van neo adjuvant atezolizumab in resectabel nsclc

Na voorbehandeling met atezolizumab monotherapie wordt uiteindelijk bij 19% het primaire eindpunt ge ...

Lees meer

ATS 2019: Video 1 met dr. Paul Bresser, OLVG Amsterdam

A7360: Nintedanib Reduces Lung Function Decline in Patients with Systemic Sclerosis-Associated Inter ...

Lees meer

ATS 2019: Video 2 met Dr. Paul Bresser, OLVG Amsterdam

B83: Management Of Neuromuscular Respiratory Failure Syndromes: NIPPV For Day, Night And The Soccer ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Orestes Carpaij, UMCG Groningen

A1293 / P681: Small Airways Disease Parameters Defined by PExA Particle Mass in Asthma, Asthma Remis ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Jorine Hartman, UMCG Groningen

A1105 / 116: Patient Satisfaction 1 Year After Bronchoscopic Lung Volume Reduction Treatment Using E ...

Lees meer

ATS 2019: Video 1 met Marlies Wijsenbeek, Erasmus MC, Rotterdam

A7360: Nintedanib Reduces Lung Function Decline in Patients with Systemic Sclerosis-Associated Inter ...

Lees meer

ATS 2019: Video met David Koster, UMCG, Groningen

A2633: Chartis Measurement Is of Additional Diagnostic Value to CT Fissure Completeness Score for th ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Samara Jansen, Amsterdam UMC

A3642 / P987: Pulmonary Hypertension in a Nonreferral Setting in the Netherlands: Incidence and Pati ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Frances Handoko-de Man, Amsterdam UMC

C11: Future Directions in PAH Research: a Pro/Con Debate (PRO). Universitair hoofddocent Dr. Frances ...

Lees meer

ATS 2019: Video 2 met Marlies Wijsenbeek, Erasmus MC, Rotterdam

A4597 / P1036: Rationale, Design and Objectives of Two Phase III, Randomised, Placebo-Controlled Stu ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Jessie van Wezenbeek, Amsterdam UMC

PhD studente Jessie van Wezenbeek licht haar poster toe.

Lees meer

ATS 2019: Video met Marlies Ketelaar, UMCG Groningen

A3800 / P768: Functional Translation of IL33 Locus Polymorphisms Into Altered Epithelial Cell Functi ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Roy Woldhuis, UMCG Groningen

A3763 / P554: Cellular Senescence in Lung Fibroblasts from COPD Patients Is Associated with Altered ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Sun Xiaoquing, Amsterdam UMC, locatie VUmc

A4205 / 616: Inhibition of Monoamine Oxidase-A Reduces Pulmonary Vascular Remodeling in Experimental ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Bita Haijan, Ciro, Horn

A2625 - A: Dose-Ranging Study (TERRANOVA) of Benralizumab for Moderate to Severe Chronic Obstructive ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Thomas Koudstaal, Erasmus MC Rotterdam

A4399 / 210: Anti-IL-6 Treatment Ameliorates the Pulmonary Hypertension Phenotype in Tnfaip3DNGR1-KO ...

Lees meer

ATS 2019: Video met dr. Karin Boomars, Erasmus MC, Rotterdam

A8: Crossing The Border. Mildly Increased Pulmonary Artery Pressure And The New Definition Of Pulmon ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Peter Heukels, Amphia Ziekenhuis Breda

A2433 / 521: Inflammatory Biomarkers in Patients with Sarcoidosis Associated Pulmonary Hypertension: ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Simon Pouwels, UMCG Groningen

A5371 / P906: Serum Levels of the COPD-Biomarker sRAGE Strongly Correlate with Specific Phenotypes a ...

Lees meer

ATS 2019: Video met Anienke van der Veen, RuG Groningen

A4520 / P811: Dysfunctional Macrophage Polarization in a COPD Exacerbation Model of Smoke and Influe ...

Lees meer

ATS 2019: New clinical guideline on home oxygen for children

The American Thoracic Society (ATS) has developed a new clinical practice guideline for home oxygen ...

Lees meer

ATS 2018: Lung disease in middle age may be a risk factor for dementia later in life

Middle-aged adults with lung disease may be at greater risk of developing dementia or cognitive impa ...

Lees meer

ATS 2018: COPD patients rarely receive pulmonary rehabilitation despite its health benefits

Only a tiny fraction of patients hospitalized for COPD, or chronic obstructive pulmonary disease, pa ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Dr. Saar van Nederveen-Bendien, HagaZiekenhuis Den Haag

Session 375: GINA 2018 and beyond: shaping the future of asthma management. Session 42: Airways dise ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Prof. dr. Irene Heijink, UMCG Groningen

Session 109: Identification of therapeutic targets for asthma. Prof. dr. Irene Heijink, UMCG Groning ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Akke-Nynke van der Meer, Medisch Centrum Leeuwarden

PA4001: Dynamic hyperinflation predicts impaired daily life activity in asthma. Longarts Akke-Nynke ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Dr. Anirban Sinha, Amsterdam UMC, locatie AMC en Universitäts-Kinderspital beider Basel (EN)

OA3583: Temporal Fluctuations of Electronic Nose Signatures in Patients with Asthma and Healthy Cont ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Irene Steenbruggen, Isala Zwolle

Session 166: Current and evolving tests in lung function: pro/con debate. Irene Steenbruggen, Isala ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Dr. Karin Klooster, UMCG Groningen

Symposium: Endoscopic solutions for obstructive lung diseases – Chronic bronchitis and endoscopy. Dr ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Dr. Dirk-Jan Slebos, UMCG Groningen

OA4929: A double-blind, randomized, sham-controlled study of Targeted Lung Denervation in patients w ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Anke Lenferink, MST Enschede

PA2051: Predictors for adherence to COPD exacerbation action plans. Anke Lenferink, MST Enschede, li ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Timon Fabius, MST Enschede

PA2534: Exhaled Breath Analysis for the Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea. Timon Fabius, MST Ensc ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Pouline van Oort, Amsterdam UMC, locatie AMC

PA2653: Exhaled volatile markers analysed using Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry discriminat ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Thomas Koudstaal, Erasmus MC Rotterdam

PA3051: The effects of a 10-weeks-pulmonary rehabilitation program on exercise performance, muscle s ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Orestes Carpaij, UMCG Groningen

PA962: Serum periostin is not a good biomarker to identify Th2-driven inflammation in COPD. Orestes ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Wouter van Geffen, Medisch Centrum Leeuwarden

Over OA3304: Prevalence of obstructive sleep apnea (OSA) in patients with lung cancer. Results from ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Lennart Conemans, MUMC+ Maastricht

PA2043: Effects of pulmonary rehabilitation in patients with asthma. Lennart Conemans, MUMC+ Maastri ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Jellien Makonga-Braaksma, Meander MC Amersfoort

Session 40: Skills workshop: SW1 Body plethysmography. Jellien Makonga-Braaksma, Meander MC Amersfoo ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Prof. dr. Harm Jan Bogaard, Amsterdam UMC, locatie VUmc

State of the art session: Pulmonary vascular diseases – Right ventricular function and pulmonary hae ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Dr. Loes Kistemaker, RuG Groningen

Session 220: Novel drug targets for asthma and COPD. Dr. Loes Kistemaker, RuG Groningen, licht de se ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Evelyn Brakema, LUMC Leiden

OA288: More household air pollution and COPD at higher altitude - a population-based, observational ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Prof. dr. Reinoud Gosens, RuG Groningen

OA520: Late Breaking Abstract - TGF-ß impairs fibroblast ability to support lung organoid formation: ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Wouter van Geffen, Medisch Centrum Leeuwarden

Onderwerpen: PA611: Carl-Peter Criee  et al. Dual bronchodilation vs triple therapy in the real-life ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Cathelijne van Zelst, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

PA663: Relations between serum lipid levels and inflammatory markers in obese asthma. Cathelijne van ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Prof. dr. Niels Chavannes, LUMC Leiden

PA919: REducing Delay through edUcation on eXacerbations (REDUX) in patients with COPD. Prof. dr. Ni ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Yasemin Türk, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

PA650: Long-term effects of a high intensity life style program in obese patients with asthma. Yasem ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Jolanda Kuijvenhoven, Medisch Centrum Leeuwarden en Amsterdam UMC, locatie AMC

PA397: Endobronchial ultrasound for the diagnosis of centrally located intrapulmonary tumors: a syst ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Martijn van Beers, Maastricht University

PA723: Clinical outcome and cost-effectiveness of 1-year nutritional intervention program in COPD. M ...

Lees meer

ERS 2018: Video met Corina de Jong, UMCG Groningen

OA286: Practical use of control of allergic rhinitis and asthma test in a telehealth service. Corina ...

Lees meer

ERS 2018: Telos studie

TELOS compared budesonide (BD)/formoterol fumarate dihydrate (FF) metered dose inhaler (BFF MDI), fo ...

Lees meer

ERS 2018: Ongoing positive results for emphysema treatment

Dr. Gerard Criner, MD, FACP, FACCP, Chair and Professor of Thoracic Medicine and Surgery at the Lewi ...

Lees meer

ERS 2018: KRONOS triple vs duo in COPD

Tijdens de ERS zijn ook de resultaten van de Kronos studie besproken. Tegelijk verscheen het artikel ...

Lees meer

ERS 2018: People with asthma at higher risk of becoming obese

Obesity is known to be a risk factor for developing asthma but a new study shows that the reverse is ...

Lees meer

ERS 2018: New guideline aids in diagnosing IPF

A new international guideline has been developed to help physicians diagnosis idiopathic pulmonary f ...

Lees meer

ERS 2018: COPD patients suffer fewer respiratory-related problems

When treated with Targeted Lung Denervation COPD patients suffer fewer respiratory-related problems. ...

Lees meer

ERS 2018: AI improves doctors’ ability to correctly diagnose lung disease

Artificial intelligence (AI) can be an invaluable aid to help lung doctors interpret respiratory sym ...

Lees meer

ERS 2018: DACCORD study

Dr Criee presenteerde vandaag data over een real life cohort met copd patienten. Het betreft een coh ...

Lees meer

ERS 2018: Children’s growth in the first 3 years of life affects the develop-ment of their lungs

Children’s growth in the first three years of life affects the develop-ment of their lungs and the r ...

Lees meer

ERS 2018: Exposure to organochlorine pesticides in the womb linked to poorer lung function

Babies exposed to higher levels of organochlorine compounds in the womb go on to have worse lung fun ...

Lees meer

ATS 2018: Inhaled steroids may increase risk of nontuberculous mycobacteria lung infections

Patients using inhaled steroids to control asthma and other breathing problems may be at greater ris ...

Lees meer

ERS 2018: Bacteria passed on in the womb is linked to premature birth and breathing difficulties

Babies born very prematurely are more likely to harbour Ureaplasma bacteria, according to new resear ...

Lees meer

ATS 2018: New Guideline Aids in Diagnosing Idiopathic Pulmonary Fibrosis

A new international guideline has been developed to help physicians diagnosis idiopathic pulmonary f ...

Lees meer

ERS 2018: Healthy diet reduces asthma symptoms

People who eat a healthy diet experience fewer asthma symptoms and better control of their condition ...

Lees meer

ATS 2018: Higher doses of rifampin appear more effective in fighting TB

Higher daily doses of rifampin, a cornerstone of tuberculosis treatment, killed more TB bacteria in ...

Lees meer