Header

De snelste manier om uw kennis op te halen

MediaMed Logo

Vakgebieden

Nieuws & Artikelen

Slechte prognose voor RA-patiënten na myocardinfarct

Reumatologie

Reumatoïde artritis blijkt onafhankelijk te zijn geassocieerd met een slechtere prognose na een mycoardinfarct. Een langere RA-ziekteduur en gebruik van glucocorticosteroïden waren hierbij onafhankelijke ...

Lees meer

“Geef progesteron aan mannen met matig-ernstig COVID-19”

Longziekten

Progesteron lijkt een verklarende factor te zijn voor het bestaande genderverschil in ernst van beloop van COVID-19. Toediening van het hormoon aan mannen met matig-ernstig verlopend COVID-19 met hypoxemie ...

Lees meer

Meer risico op pneumonitis door checkpointremmer bij longziekten

Longziekten

Pneumonitis als bijwerking van checkpointremmers komt vaker voor dan gedacht en gaat gepaard met een ...

Lees meer

Minder pijn bij behandeling osteoartritis van de knie via smartphone

Reumatologie

Het behandelen van patiënten met osteoartritis van de knie via een app op de smartphone liet betere ...

Lees meer

Terugval na chemoradiatie bij slokdarmkanker meestal binnen drie jaar

Oncologie

Bij 45% van de patiënten met een complete respons na definitieve chemoradiatie voor proximale slokda ...

Lees meer

Een derde van de sarcoomoverlevers ervaart onvoldoende begeleiding

Oncologie

Ongeveer een derde van de patiënten die sarcoom overleven ervaart onvoldoende (niet-)medische begele ...

Lees meer

Nascholing

COVID-19: van diagnose tot complicaties

Longziekten
COVID-19

Om de coronapandemie met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, adequaat te kunnen bestrijden is gevoelige detectie van het virus van belang. Daarnaast speelt het in kaart brengen van gerelateerde immuunreacties ...

Lees meer

Immuunsuppressieve therapie tijdens COVID-19: selectie en timing

Longziekten
COVID-19

Corticosteroïden kunnen de overlevingskans van COVID-patiënten verbeteren. Of dat ook geldt voor selectieve remming van het immuunsysteem, moet blijken uit lopende gerandomiseerde studies. Vermoedelijk ...

Lees meer

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties

Longziekten
COVID-19

Patiënten met een COVID-infectie kunnen naast pulmonale problemen ook cardiovasculaire en trombotisc ...

Lees meer

Radiologische beeld van COVID-19

Longziekten
COVID-19

Bij de diagnostiek en follow-up van COVID-19 wordt naast de real-time reverse transcriptie-polymeras ...

Lees meer

Laboratoriumdiagnostiek bij COVID-19

Longziekten
COVID-19

Sinds de eerste meldingen van een nieuwe virale infectie in december 2019 is de epidemie met het nie ...

Lees meer

SARS-CoV-2: Diagnostiek, Radiologie, Therapie en Complicaties

Longziekten

"COVID-19 houdt de wereld sinds eind 2019 in zijn greep. Inmiddels is al enige tijd de tweede golf b ...

Lees meer

Congressen

ERS 2020 Video: Minder astma-aanvallen bij continueren van mepolizumab

Longziekten

Dr. Jasmijn van Campen, longarts HaaglandenMC, selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: Patiënten die stopten met mepolizumab (anti-IL-5), hebben een significant toegenomen risico op een astma-aanval, ...

Lees meer

ERS 2020 Video: Minder exacerbaties met tripletherapie bij hoog eosinofielengetal

Longziekten

Dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts in het Fransiscus gasthuis en Vlietland Rotterdam, selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: Behandeling met tripletherapie met budesonide, glycopyrronium plus ...

Lees meer

ERS 2020 Video: Risico op longziekten bij RA niet verhoogd door methotrexaat

Longziekten

Dr. Marieke Overbeek, longarts HaaglandenMC, selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: Poster ...

Lees meer

ERS 2020 Video: COPDnet-model nuttig voor leveren van geïntegreerde zorg

Longziekten

Eline bij de Vaate, longarts Merem Behandelcentra selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: P ...

Lees meer

ERS 2020 video: Microbiologische patronen bij pleurale infectie vastgesteld met NGS

Longziekten

Dr. Joris ten Holder, longarts HaaglandenMC, selecteerde en bespreekt het volgende onderzoek: Poster ...

Lees meer

ERS 2020: BAL-monsters beter dan bloedmonsters voor mutatieanalyse

Longziekten

Sebastiaan Denker, longarts in HaaglandenMC, selecteerde de volgende publicatie voor u: Poster 5123- ...

Lees meer

SARS-CoV-2: Diagnostiek, Radiologie, Therapie en Complicaties

In nascholingsmagazine Longziekten nr. 9 worden door gasthoofdredacteur dr. Rémy Mostard, longarts Zuyderland Medisch Centrum, een aantal thema’s centraal gezet, die bij de diagnostiek en behandeling van COVID-19-patiënten van cruciaal belang zijn.

Downloaden