Vakgebied

Filters

Geaccrediteerd! e-learning: NVALT-richtlijn COPD en actuele perspectieven op cardiopulmonaal risico

Over deze e-learning COPD is een chronische ziekte met een hoog sterftecijfer wereldwijd. In het web ...

Lees meer

Niet alleen behandelen, maar ook inzetten op preventie longkanker

Longkanker is een ziekte met een grote maatschappelijke en economische last, die in Nederland b ...

Lees meer

Belangrijke veranderingen rond stadiëring van niet-kleincellige longkanker

Rond de stadiëring van niet-kleincellige longkanker zijn meerdere belangwekkende veranderingen ...

Lees meer

Onderzoek doelgerichte therapie bij EGFR-gemuteerd NSCLC volop in beweging

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van doelgerichte therapie bij NSCLC met EGFR-mutaties i ...

Lees meer

"Een patiëntgerichte benadering vormt de kern van onze vooruitgang"

Gasthoofdredacteur Dr. Christi Steendam, Longarts, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven. "In ...

Lees meer

Lijst verheldert vergoeding tumordiagnostiek NSCLC

Een KNT-lijst maakt bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) helder welke moleculaire diagnost ...

Lees meer

Slaapstoornissen veelvoorkomend maar onderbelicht bij post-COVID-syndroom

Veel mensen houden na een SARS-CoV-2-infectie blijvende klachten. Bij dit zogenaamde post-COVID- ...

Lees meer

Moeilijk te controleren astma en/of COPD mogelijk gevolg van obstructief slaapapneu

Astma en COPD zijn met medicatie en leefstijlaanpassingen vaak goed onder controle te krijgen. B ...

Lees meer

Slaapstoornissen bij longpatiënten in de huisartsenpraktijk

Slaapproblemen komen veel voor bij patiënten met een longziekte. Problemen met slapen ontstaan ...

Lees meer

Obstructief slaapapneu: gezondheidsschade door slechte kwaliteit van de slaap

Bij obstructief slaapapneu (OSA) treedt tijdens de slaap een collaps en obstructie van de bovens ...

Lees meer

"Slaapstoornissen kunnen veel impact hebben op de kwaliteit van leven"

Gasthoodredacteur Drs. Wud Al-Kailany, Longarts, Acibadem International Medical Center, Amsterda ...

Lees meer

Geaccrediteerd! E-learning: NTM-longziekte: diagnostiek, behandeling en monitoring

NTM-longziekte (Niet-Tuberculeuze Mycobacteriën), is een vrij zeldzaam ziektebeeld. Toch lopen er aa ...

Lees meer