Vakgebied

Filters

Digitale mogelijkheden bij longkankerzorg

Inzet van informatie- en communicatietechnologieën bij longkanker kan niet alleen de communicatie tu ...

Lees meer

Thuismonitoring bij ILD: samenwerking en zorg op maat

E-health krijgt een steeds belangrijker plaats in de zorg, ook voor patiënten met interstitiële long ...

Lees meer

De opkomende rol van e-health bij astma

Het toepassen van e-health bij de behandeling van astma kan de kwaliteit van zorg en therapietrouw v ...

Lees meer

E-health bij COPD, geen behandeling maar een intelligent communicatiemiddel

E-health bij COPD is geen nieuwe behandeling, maar een nieuwe en intelligente vorm van communicatie ...

Lees meer

E-health bij COPD, Astma, Longkanker en ILD

"De coronacrisis duurt al lang en legt een enorm beslag op ons als longartsen en op het zorgsysteem ...

Lees meer

COVID-19: van diagnose tot complicaties

Om de coronapandemie met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, adequaat te kunnen bestrijden is gevoel ...

Lees meer

Immuunsuppressieve therapie tijdens COVID-19: selectie en timing

Corticosteroïden kunnen de overlevingskans van COVID-patiënten verbeteren. Of dat ook geldt voor sel ...

Lees meer

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties

Patiënten met een COVID-infectie kunnen naast pulmonale problemen ook cardiovasculaire en trombotisc ...

Lees meer

Radiologische beeld van COVID-19

Bij de diagnostiek en follow-up van COVID-19 wordt naast de real-time reverse transcriptie-polymeras ...

Lees meer

Laboratoriumdiagnostiek bij COVID-19

Sinds de eerste meldingen van een nieuwe virale infectie in december 2019 is de epidemie met het nie ...

Lees meer

SARS-CoV-2: Diagnostiek, Radiologie, Therapie en Complicaties

"COVID-19 houdt de wereld sinds eind 2019 in zijn greep. Inmiddels is al enige tijd de tweede golf b ...

Lees meer

Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Longaanvallen die eindigen in een ziekenhuisopname hebben een enorme impact op COPD-patiënten. Vaak ...

Lees meer

Zorgpad implementeren

Dit artikel maakt deel uit van de e-learning "Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname ...

Lees meer

Blijvend contact, de weg naar betere zorg

Dit artikel maakt deel uit van de e-learning "Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname ...

Lees meer

Zelfmanagement bij COPD

Dit artikel maakt deel uit van de e-learning "Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname ...

Lees meer

Je kunt nooit te vroeg beginnen met proactieve zorgplanning

Dit artikel maakt deel uit van de e-learning "Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname ...

Lees meer

GOLD update 2021: heeft u er al lucht van gekregen?

Begin 2021 zullen de Britse hoogleraar John Hurst (University College London) en de Nederlandse long ...

Lees meer

Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

In samenwerking met de LAN, vind u in dit nummer: Zorgpad is geen dichtgemetseld protocol | Blijvend ...

Lees meer

De bedrijfsgeneeskundige expertise bij astma

Dit artikel is ook als e-learning te volgen. Accreditatie is verleend voor 1 punt door de NVALT. Bij ...

Lees meer

Uitdagingen bij diagnose community-acquired pneumonia

Dit artikel is ook als e-learning te volgen. Accreditatie is verleend voor 1 punt door de NVALT. Com ...

Lees meer

Ernstig astma bij kinderen is zeldzaam

Dit artikel is ook als e-learning te volgen. Accreditatie is verleend voor 0,5 punt door de NVK. Ast ...

Lees meer

COPD en comorbiditeit

Dit artikel is ook als e-learning te volgen. Accreditatie is verleend voor 1 punt door de NVALT. Com ...

Lees meer

Longfibrose, nieuwe ontwikkelingen

Dit artikel is ook als e-learning te volgen. Accreditatie is verleend door de NVALT voor 1 punt. Lon ...

Lees meer

CT-manifestaties bij COVID-19 pneumonie

In samenwerking met thorax-radioloog dr. Firdaus Mohamed Hoesein van het UMC Utrecht heeft iDoctor e ...

Lees meer

De bedrijfs geneeskundige expertise bij astma

Bij astmatische klachten kan sprake zijn van een (oorzakelijke) relatie met de werkvloer. Werkgerela ...

Lees meer

Richtlijnen Astma, de nieuwste ontwikkelingen

In dit nummer: Richtlijn bedrijfsartsen astma | NVALT richtlijn ernstig astma | NGH standaard astma ...

Lees meer

Diagnose community-acquired pneumonia

Community-acquired pneumonia (CAP) is een vaak voorkomende infectieziekte met een hoge morbiditeit e ...

Lees meer

Immuuntherapie bijzondere populaties - deel 1

Dr. Idris Bahce (longarts, Amsterdam UMC) en drs. Niels Claessens (longarts, Rijnstate Ziekenhuis) b ...

Lees meer

Immuuntherapie bijzondere populaties - deel 2

Dr. Idris Bahce (longarts, Amsterdam UMC) en drs. Niels Claessens (longarts, Rijnstate Ziekenhuis) b ...

Lees meer

Kritisch nadenken bij longinfectieziekten

In dit nummer: Uitdagingen bij diagnose community-acquired pneumonia Infectieuze COPD-exacerbaties | ...

Lees meer

Ernstig astma bij kinderen is zeldzaam

Astma is een van de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen, maar slechts bij een klein dee ...

Lees meer

Ernstig astma bij kinderen is zeldzaam

"Heel graag deel ik met u, als gasthoofdredacteur van het Nascholingsmagazine, in dit nummer de rece ...

Lees meer

COPD en comorbiditeit

Comorbiditeiten komen zeer vaak voor bij patiënten met COPD en leveren een belangrijke bijdrage aan ...

Lees meer

Post-ERS 2019 e-learning met dr. Hans in ’t Veen, dr. Frits Franssen en Eline bij de Vaate

Onder leiding van Tom van ‘t Hek bespreken dr. Hans in ’t Veen, dr. Frits Franssen en Eline bij de V ...

Lees meer

Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen

In deze 1 uur durende online nascholing bespreken uw collega’s dr. Ellen Kapiteijn (internist-oncolo ...

Lees meer

Comorbiditeiten bij COPD

"Als longartsen weten wij dat comorbiteiten, die het beloop en de behandeling van COPD kunnen beïnvl ...

Lees meer

Samenwerking bij diffuse longziekten

Goede samenwerking helpt zorg en wetenschap vooruit! Als er één boodschap is die onze gasthoofdredac ...

Lees meer

Longfibrose, nieuwe ontwikkelingen

Longfibrose valt onder de interstitiële longziekten (ILD’s), een grote heterogene groep longziekten. ...

Lees meer

Post-ATS 2019 Round Table met dr. Paul Bresser, en dr. Jasper Kappen

Onder leiding van Tom van ‘t Hek bespreken dr. Paul Bresser, en dr. Jasper Kappen de volgende onderw ...

Lees meer

Astma: steeds meer oorzaken, maar ook steeds meer mogelijkheden

Astma was ooit zo eenvoudig: één ziekte met één diagnose. De werkelijkheid blijkt anders, de ziekte ...

Lees meer

Belang van fenotypering bij behandeling ernstig astma

Ernstig astma is een heterogene moeilijk te behandelen ziekte. De afgelopen jaren zijn verschillende ...

Lees meer

Belang van fenotypering bij behandeling van ernstig astma

Dit artikel is ook als e-learning te volgen. Accreditatie is verleend door de NVALT voor 1 punt. Ern ...

Lees meer

Sublinguale immunotherapie bij allergische rhinitis en allergisch astma

Allergeenimmunotherapie wordt al zeer lang toegepast bij allergische rhinitis en astma met een relev ...

Lees meer

Endoscopische longvolumereductie voor ernstige emfyseem

Dit artikel is ook als e-learning te volgen. Accreditatie is verleend door de NVALT voor 1 punt. In ...

Lees meer

IPF: Onderscheiden verschillende vormen longfibrose

Het diagnosticeren van IPF is vaak complex. Door de aspecifieke symptomen en de zeldzaamheid wordt d ...

Lees meer

De toekomst van de COPD zorg

"Als rode draad voor dit magazine, heb ik gekozen voor de toekomstige zorg voor COPD. We willen in d ...

Lees meer

Focus op de patiënt

Dr. Judith Herder (longarts, Meander MC), prof. dr. Susanne Osanto (internist-oncoloog, LUMC), dr. J ...

Lees meer