Vakgebied

Filters

E-learning: Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Longaanvallen die eindigen in een ziekenhuisopname hebben een enorme impact op COPD-patiënten. Vaak ...

Lees meer

"De juiste zorg op de juiste plek"

"Transitie van zorg, oftewel ‘de juiste zorg op de juiste plek’, wordt een steeds belangrijker c ...

Lees meer

Horizontaal verwijzen binnen de eerste lijn

Het aantal astma- en COPD-patiënten neemt toe; de capaciteit in de zorg echter niet. Om goede z ...

Lees meer

Efficiëntere astmazorg dankzij online tool (AsthmaOptimiser+)

De AsthmaOptimiser+ maakt het voor huisartsen en praktijkondersteuners mogelijk hun astmaconsult ...

Lees meer

Transitie van zorg via de inzet van e-health

E-health biedt mogelijkheden om efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen en capaciteit ...

Lees meer

De Haagse Luchtbrug: Inventarisatie van een transitieproject

De Haagse Luchtbrug is een zorgpad waarmee ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen met een luchtwe ...

Lees meer

E-learning: Diagnostiek en behandeling bij patiënten met bronchiëctasieën - module 1

Deze nascholing is de eerste van twee modules die ingaan op de pathofysiologie, diagnostiek en behan ...

Lees meer

Preventie in het netwerk: samen aan de slag voor betere uitkomsten

Binnen de netwerkzorg voor patiënten met chronische longaandoeningen zoals COPD is, naast diagn ...

Lees meer

eHealth in netwerkzorg, met name in de zorg van chronische aandoeningen

eHealth kan een belangrijke rol spelen bij netwerkzorg, met name in de zorg van chronische aando ...

Lees meer

Het kavelmodel: meer gezondheid en betaalbare zorg

Nederland kent een goed zorgsysteem, maar de kwaliteit ervan staat onder druk door vergrijzing, ...

Lees meer

Netwerkzorg: de juiste zorg op het juiste moment

De afgelopen jaren ontstonden tal van initiatieven om via netwerken de kwaliteit van de gezondhe ...

Lees meer

“We moeten onze zorg anders gaan organiseren”

"Netwerkzorg is een term die de laatste tijd steeds vaker wordt gebruikt. Maar wat is dit nu pre ...

Lees meer