Vakgebied

Confocale laser endomicroscopie maakt perifere longkanker zichtbaar

Needle-based confocale laser endomicroscopie (nCLE) bij bronchoscopie is een nieuwe methode om perif ...

Lees meer

Grote meta-analyse onthult voorspellende factoren voor COVID-19-uitkomst

Een grote systematische review en meta-analyse onder alle studies naar prognostische factoren voor C ...

Lees meer

Obesitas en astma op kinderleeftijd: wat is kip en wat is ei?

Een recente prospectieve observationele studie laat een potentieel verband zien tussen gebruik van I ...

Lees meer

Risicofactoren en biomarkers voor verhoogd exacerbatierisico bij ernstig astma

Gepoolde data uit zeven fase II- en III-onderzoeken hebben diverse relaties blootgelegd tussen patië ...

Lees meer

Nieuwe praktische ERS-richtlijn voor behandeling van sarcoïdose

Recent publiceerde de European Respiratory Journal de nieuwe praktische richtlijn van de ERS voor de ...

Lees meer

Tripletherapie met LABA/LAMA/ICS geeft significante reductie mortaliteit bij COPD

Tripletherapie met budesonide 320/glycopyrronium/formoterolfumaraat, in Nederland beschikbaar als Tr ...

Lees meer

ATS 2021: Uw collega's selecteerden de meest interessante studieresultaten voor u!

iDoctor werkt nauw samen met vooraanstaande longartsen om u het belangrijkste nieuws van de ATS 2021 ...

Lees meer

Langetermijnveiligheid en -effectiviteit van benralizumab ondersteund met 5 jaarsfollow-up data

Een behandeling met benralizumab op lange termijn (tot wel 5 jaar) bij patiënten met ernstig eosinof ...

Lees meer

Hypoxemie bij IPF voorspelt beter het éénjaarsrisico op transplantatie en sterfte

Patiënten met IPF hebben een hogere cumulatieve incidentie van hypoxemie bij inspanning en in rust v ...

Lees meer

Review bevestigt voordelen van zo nodig ICS/LABA bij mild astma

Een recent Cochrane-systematisch literatuurreview bevestigt dat gefixeerde combinaties van ICS en LA ...

Lees meer

FRI laat zien: betere perifere depositie met extrafijne deeltjes

Beeldvorming met FRI (functional respiratory imaging) laat zien dat er verschillen zijn in mate van ...

Lees meer

Pfizer-mRNA-vaccin blijkt zeer effectief tegen SARS-CoV-2, ook bij Britse variant

Een studie naar de effectiviteit van het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 in Israël, bij het ...

Lees meer

Nintedanib voor IPF ook veilig en effectief bij ouderen met comorbiditeit

Nintedanib, geregistreerd voor de behandeling van IPF, blijkt consistent in alle leeftijdsgroepen de ...

Lees meer

Bronchiale brush heeft voldoende diagnostische nauwkeurigheid bij longkanker

Een recente meta-analyse schept duidelijkheid over de diagnostische nauwkeurigheid van de bronchiale ...

Lees meer

Kruidenextracten vertonen anti-inflammatoire werking bij astma

In sommige Aziatische landen maakt men bij de behandeling van astma gebruik van kruidenextracten. Ee ...

Lees meer

Budesonide verkort beloop van COVID-19 met drie dagen

Inhalatiemedicatie in de vorm van budesonide verkort de tijd tot herstel na COVID-19 met gemiddeld 3 ...

Lees meer

ACPA-positiviteit voor RA-diagnose geassocieerd met hoger risico op COPD

Vrouwen die verhoogde ACPA-waarden in hun bloed hadden voorafgaand aan de diagnose RA, bleken een dr ...

Lees meer

Eerdere besmetting beschermt niet afdoende tegen herinfectie COVID-19

Een doorgemaakte COVID-19 lijkt toch niet volledig te beschermen tegen herinfectie, blijkt uit versc ...

Lees meer

Biologicals teleurstellend bij ernstig COPD met eosinofiele inflammatie

Voor een deel van de patiënten met ernstig COPD en daarbij eosinofiele inflammatie lijkt doelgericht ...

Lees meer

“Elk vakgebied heeft andere insteek bij gebruik e-health”

De coronacrisis heeft ook positieve ontwikkelingen teweeggebracht. Dat wil gasthoofdredacteur van Na ...

Lees meer

Treatable traits voorspellen exacerbatierisico bij oudere patiënten met ernstig astma

Treatable traits kunnen ook bij een subgroep van oudere patiënten met ernstig astma worden geïdentif ...

Lees meer

ctDNA van waarde bij patiëntselectie voor sequentiële behandeling met TKI

De aanwezigheid van circulerend tumor-DNA bij patiënten met NSCLC en een EGFR-mutatie helpt voorspel ...

Lees meer

Betere effectiviteit met afatinib dan met gefitinib bij NSCLC

Uit real life-data van bijna 350 patiënten met NSCLC en een EGFR-mutatie die met gefitinib of afatin ...

Lees meer

Prioriteren bij vaccinatie tegen COVID-19 redt levens

Een recente publicatie in PNAS laat zien dat prioriteren bij de toekenning van COVID-19-vaccins daad ...

Lees meer

“Doe eerst een grondige analyse bij astmaklachten”

Eén vijfde van alle astmapatiënten heeft nog regelmatig prednison nodig. “Dat hoeft niet”, zegt gesp ...

Lees meer

Omalizumab heeft ook effect op remodellering bij ernstig astma

Behandeling met omalizumab bij patiënten met ernstig astma is geassocieerd met een afname van de con ...

Lees meer

Hoe vaak zullen COVID-19 vaccins aangepast moeten worden?

Een recente studie laat zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen coronavirussen en het influenzav ...

Lees meer

COVID-19, allergie of verkoudheid? Een algoritme helpt onderscheiden

Een elektronisch algoritme, ontwikkeld met behulp van een aangepaste Delphi-aanpak, kan helpen om vr ...

Lees meer

Real world- studie: slechtere uitkomsten met pembrolizumab bij NSCLC

Een real world-studie laat zien dat patiënten met NSCLC en een PD-L1-expressie hoger dan 50% die als ...

Lees meer

Model voorspelt tumorrespons op radiotherapie bij NSCLC

Een nieuw ‘machine learning’-model kan voorspellen hoe het tumorvolume afneemt na radiotherapie met ...

Lees meer

Beroepsmatige vervuiling kan leiden tot luchtwegklachten

Voor het eerst hebben Nederlandse onderzoekers in de algemene bevolking gekeken naar de respiratoire ...

Lees meer

Risico op veneuze trombo-embolie bij COVID-19 is verhoogd

Een recente meta-analyse brengt eindelijk antwoord op de onduidelijkheid omtrent de prevalentie van ...

Lees meer

Gestelde diagnose astma en/of COPD vaak heterogeen

Een diagnose van astma of COPD kent een heterogene uitkomst. Dat blijkt uit de NOVELTY-studie, die g ...

Lees meer

“Geef progesteron aan mannen met matig-ernstig COVID-19”

Progesteron lijkt een verklarende factor te zijn voor het bestaande genderverschil in ernst van belo ...

Lees meer

Meer risico op pneumonitis door checkpointremmer bij longziekten

Pneumonitis als bijwerking van checkpointremmers komt vaker voor dan gedacht en gaat gepaard met een ...

Lees meer

Longgeluiden Podcast met Egge van der Poel

Longgeluiden is een podcastserie voor Nederlandse longartsen. Volg hier de laatste stand van wetensc ...

Lees meer

Simvastatine verlaagt frequentie van exarcerbaties bij COPD

Een studie met simvastatine laat zien dat deze cholesterolremmer significant de exacerbatiefrequenti ...

Lees meer

Een veelbelovende profylactische neusspray tegen COVID-19

Onderzoekers uit Rotterdam en New York hebben een neusspray ontwikkeld die ingezet kan worden als pr ...

Lees meer

Lager risico op overlijden met tocilizumab bij ernstige COVID-19

Tocilizumab vermindert het risico op overlijden bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen w ...

Lees meer

Triple therapie voorkomt exacerbaties bij ongecontroleerd astma

Een recente publicatie van een netwerk meta-analyse laat zien dat gefixeerde combinaties van ICS, LA ...

Lees meer

Nadelige effecten van roken houden generaties lang aan

Nieuw onderzoek onder drie generaties laat zien dat roken door de maternale grootmoeder geassocieerd ...

Lees meer

Gedrag tijdens de pandemie bepaalt virale identiteit

De COVID-19-pandemie heeft ertoe geleid dat mensen een identiteit hebben aangenomen op basis van hun ...

Lees meer

Nivolumab plus ipilimumab effectiever dan chemotherapie bij mesothelioom

De CheckMate 743 studie laat zien dat een eerstelijnstoepassing van nivolumab plus ipilimumab een si ...

Lees meer

Kleine luchtwegen van belang bij sarcoïdose

Kleine luchtwegen spelen wel degelijk een grote rol bij fibrotische vormen van sarcoïdose. De termin ...

Lees meer

Risicofactoren voor interstitiële afwijkingen geïdentificeerd

In het Mexicaanse Lung Aging Programma, waarin bijna 10% van de mensen ouder dan 50 jaar een bepaald ...

Lees meer

Beloop van COVID-19 niet ernstiger bij immuuntherapie voor kanker

Patiënten met kanker die behandeld worden met checkpointremmers en geïnfecteerd zijn met SARS-CoV-2, ...

Lees meer

Bereken zelf het transmissierisico op SARS-CoV-2 per ruimte

Een gratis online tool, genaamd Airborne.cam, berekent het risico op transmissie van SARS-CoV-2 voor ...

Lees meer

Longkanker in 2020 - een jaar vol vooruitgang

Ondanks de logistieke uitdagingen die de coronapandemie met zich meebracht, is het gelukt om in 2020 ...

Lees meer

Machine Learning helpt exacerbaties bij astma te voorspellen

Een nieuw algoritme voor een machine learning-model heeft in een real-world setting met poliklinisch ...

Lees meer

Anafylaxie na mRNA-vaccins tegen COVID-19

Nu de eerste COVID-19-vaccins worden toegediend, is er veel zorg omtrent mogelijke anafylactische re ...

Lees meer

COPD geassocieerd met hoger risico op overlijden bij RA

Uit een grote Britse cohortstudie blijkt dat patiënten met reumatoïde artritis overmatig last hebben ...

Lees meer

Nasleep COVID-19 niet geassocieerd met initiële ernst van symptomen

Een nieuwe studie laat zien dat de nasleep van COVID-19 in de vorm van persisterende respiratoire pa ...

Lees meer

Emfyseem bij NSCLC geeft betere effecten van immuuntherapie

Een retrospectieve studie laat zien dat patiënten met NSCLC, wanneer er bij hen ook sprake is van lo ...

Lees meer

Ziekteactiviteit bij COPD voorspellend voor 8-jaars mortaliteit

Verschillende markers van ziekteactiviteit bij COPD, zoals exacerbatiefrequentie en SGRQ-scores, voo ...

Lees meer

De relatie tussen astma en COVID-19: eindelijk in zicht?

Recent verscheen een redactioneel artikel van Katrien Eger en Liesbeth Bel in de European Respirator ...

Lees meer

COVID-19 is niet zomaar een griepje

Een groot Frans observationeel onderzoek laat zien dat de sterfte onder patiënten met COVID-19 drie ...

Lees meer

Nieuwe biomarker als voorspeller voor verlies longfunctie bij astma

De respons in FEV1 na een parenterale behandeling met triamcinolon bij patiënten met ernstig astma i ...

Lees meer

Het nieuwe Nascholingsmagazine Longziekten is uit!

Volgende week valt alweer de 9e editie van het Nascholingsmagazine Longziekten bij u op de mat. Voor ...

Lees meer

Samen en intensief een onbekend ziektebeeld bestuderen, levert snel nieuwe inzichten op

Voor de artsen van het Zuyderland Medisch Centrum was de eerste coronagolf een ongekend heftige peri ...

Lees meer

Master regulerende genen van astma ontdekt

Met behulp van het in kaart brengen van het nasale transcriptoom is het onderzoekers gelukt om de ma ...

Lees meer

Triple-therapie verlaagt mortaliteit bij ernstig COPD

Een aanvullende analyse van data uit de ETHOS-studie bevestigt dat triple-therapie met budesonide/gl ...

Lees meer

SARS-CoV-2 detecteren met je smartphone

Onderzoekers hebben een assay ontwikkeld die de aanwezigheid van SARS-CoV-2 in een neusuitstrijk kan ...

Lees meer

SSc-ILD heeft een heterogeen en wisselend beloop

Aan systemische sclerose gerelateerde interstitiële longziekte (SSc-ILD) heeft een heterogeen en wis ...

Lees meer

Hogere COVID-19-mortaliteit onder IPF-patiënten

Een kleine retrospectieve studie laat zien dat patiënten met idiopathische longfibrose (IPF) een hog ...

Lees meer

Anlotinib: een effectieve derdelijnstherapie bij NSCLC

Een recente meta-analyse in PLoS One geeft een overzicht van de effectiviteit en veiligheid van anlo ...

Lees meer

Het nieuwe Nascholingsmagazine Longziekten is uit!

Deze week valt alweer de 8e editie van het Nascholingsmagazine Longziekten bij u op de mat. Voor dez ...

Lees meer

Zorgpad COPD is geen dichtgemetseld protocol

Ze komen uit verschillende disciplines maar delen dezelfde ambitie: de zorg voor mensen met COPD naa ...

Lees meer

NSCLC: ALK-remmer van de derde generatie effectiever dan eerste generatie

Lorlatinib als eerstelijnsbehandeling leidde tot een langere progressievrije overleving en frequente ...

Lees meer

Betere uitkomsten met app voor COPD

Patiënten die na een ziekenhuisopname voor een COPD-exacerbatie gedurende 90 dagen gebruik maakten v ...

Lees meer

Biomarker Tspan-8 voorspelt metastasen bij NSCLC

Tetraspanin-8 is een eiwit op tumor-gederiveerde extracellulaire vesikels. Onderzoek laat zien dat d ...

Lees meer

Pulmonologiejournaal ditmaal geheel in het teken van COPD, met o.a. Michael Rutgers

Video: Deze speciale editie van het Pulmonologie journaal is volledig gewijd aan COPD. Met extra aan ...

Lees meer

Corticosteroïd helpt aantoonbaar bij ernstige COVID-19

Dat corticosteroïden een gunstig effect lijken te hebben bij ernstige vormen van COVID-19 was al bek ...

Lees meer

Verstoring van microbioom en longinflammatie door antibiotica

Een verstoring van het microbioom, teweeggebracht door antibiotica, blijkt geassocieerd te zijn met ...

Lees meer

Luchtvervuiling geeft hoger risico op COPD maar niet op adult-onset astma

Uit onderzoek in een groot Canadees cohort is gebleken dat blootstelling aan luchtverontreiniging in ...

Lees meer

Verhoogd risico op kanker bij IPF

Een recent bevolkingsonderzoek in Zuid-Korea laat zien dat patiënten met idiopathische pulmonale fib ...

Lees meer

Stereotactische bestraling ter overbrugging van chirurgie voor NSCLC

Door de tweede golf van de COVID-19 pandemie komt de reguliere zorg voor oncologische patiënten moge ...

Lees meer

Lage incidentie van COVID-19 bij patiënten met ernstig astma

In een Belgisch cohort van patiënten met ernstig astma is gekeken of COVID-19 vaker voorkomt en/of e ...

Lees meer

Kan een veganistisch dieet de kans op astma verkleinen?

Plantaardig voedsel lijkt te beschermen tegen de ontwikkeling van astma, en lijkt ook astmasymptomen ...

Lees meer

Ook op lange termijn voordelen van longrevalidatie bij COPD

Longrevalidatie gedurende een periode van acht weken geeft ook op de lange termijn verbeteringen in ...

Lees meer

Hoge prevalentie van Covid-19 bij reumatische auto-immuunziekten

Een observationele multicenter studie uit Italië heeft gevonden dat Covid-19 vaker voorkomt bij pati ...

Lees meer

Progressieve interstitiële longziekte bij SSc nauwkeurig monitoren

Patiënten met een systemische sclerose-geassocieerde interstitiële longziekte (SSc-ILD) hebben een h ...

Lees meer

Reuzen-TMFs voorspellen overleving bij NSCLC

Wanneer bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) tumor-macrofaag-fusiecellen (TMFs) in ...

Lees meer

Verschil in risico op SARS-CoV-2 besmetting onder ziekenhuismedewerkers

Een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat er verschil is in het risico dat zorgverlener ...

Lees meer

COPD bij niet-rokers: te kleine luchtwegen in verhouding tot longgrootte?

De verhouding van de grootte van de bronchiaalboom tot de grootte van de longen lijkt een rol te spe ...

Lees meer

Relatie tussen ijzergehalte in longen en de ernst van astma

IJzer dat aanwezig is in longcellen en longweefsel is geassocieerd met ernstigere astmasymptomen en ...

Lees meer

Pembrolizumab in eerste lijn geeft langdurige betere overleving bij NSCLC

Eerstelijnsbehandeling met pembrolizumab geeft een betere progressievrije overleving, betere algehel ...

Lees meer

Genetische risicofactor voor ernstig COVID-19 afkomstig van Neanderthalers

De grootste genetische risicofactor voor een ernstig verloop van de SARS-CoV-2 infectie is toe te sc ...

Lees meer

Video: Het Pulmonologie-journaal voor de longarts, met Tom van ’t Hek

Met diverse onderwerpen zoals: Er zit meer beweging in COPD dan u denkt! Virtueel up to date, Thuist ...

Lees meer

ERS 2020: Nieuws, video's en publicaties

Een zorgvuldige selectie van nieuws, congresvideo's, selecties van collega-specialisten, publicaties ...

Lees meer

Grote variatie in Nederland bij stadiëring van lokaal gevorderd NSCLC

Er blijkt in Nederland een grote variatie te bestaan in de stadiëring van stadium IIIa niet-kleincel ...

Lees meer

Extracorporale CO2 verwijdering bij hypercapnische COPD-patiënten

Non-invasieve beademing is een manier om de PaCO2 te verlagen bij chronisch hypercapnische COPD-pati ...

Lees meer

Potentieel vroegdiagnostiek longkanker met EarlyCDT-test

De EarlyCDT-test1 is een meting in het bloed waarbij een zeer specifieke auto-antilichaam biomarker ...

Lees meer

Merendeel van COVID-19-positieve patiënten asymptomatisch?

Het is lastig te bepalen welk deel van patiënten met een COVID-19-positieve test daadwerkelijk sympt ...

Lees meer

Astma en allergie komen meer voor bij tieners die ‘avondmensen' zijn

Tieners, of adolescenten, die een patroon hebben van laat naar bed gaan en lang uitslapen (avondmens ...

Lees meer

Astma blijft een ongrijpbare ziekte

De zorg voor astmapatiënten zal een ‘boost’ krijgen als alle geactualiseerde richtlijnen van de afge ...

Lees meer

Richtlijn Allergie van bovenste luchtwegen

Zeer relevant voor longartsen zijn een aantal kernboodschappen uit de nieuwe richtlijn, met betrekki ...

Lees meer

NHG-standaard astma volwassenen

De belangrijkste wijzigingen, specifiek datgene wat relevant is voor longartsen, in de NHG-standaard ...

Lees meer

NKR: Langere overleving met doelgerichte behandeling bij longkanker + EGFR mutatie

Patiënten met stadium IV NSCLC en een EGFR mutatie hebben veel baat bij behandeling met tyrosinekina ...

Lees meer

Herziene richtlijn ernstig astma

De belangrijkste inzichten uit de nieuwe richtlijn over onder andere biomarkers, biologicals, bronch ...

Lees meer

Nascholingsmagazine Longziekten nr 7 is uit!

In deze editie een selectie uit de maar liefst tien richtlijnen over astma die onlangs zijn verschen ...

Lees meer

Ook chemotherapeutica induceren immunogene celdood bij NSCLC

Ook chemotherapeutica induceren immunogene celdood bij NSCLCI naast immunotherapeutica; klinisch rel ...

Lees meer

FVC-responders bij bronchusverwijding

Een nieuw fenotype bij COPD? COPD-patiënten die een aanzienlijke respons in FVC laten zien na luchtw ...

Lees meer

Mortaliteit voorspellen systemische sclerose

Hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) verbetert op lange termijn de overleving en symptomen v ...

Lees meer

Fenotypen van moeilijk behandelbaar astma

Middels een cohortonderzoek zijn verder uitgekristalliseerd de fenotypen van moeilijk behandelbaar a ...

Lees meer

Covid-19-geassocieerd cytokinestormsyndroom

Hooggedoseerd methylpred-nisolon, indien nodig gevolgd door tocilizumab, kan het respiratoire herste ...

Lees meer

Nivolumab+ipilimumab+ beperkte chemo

Eerstelijnsbehandeling NSCLC met beperkte chemo; De combinatie van nivolumab, ipilimumab, en 2 cycli ...

Lees meer

Gebruik van chloroquine bij COVID-19 veilig?

Momenteel vindt veel onderzoek plaats naar de waarde van chloroquine bij COVID-19. Op basis van de h ...

Lees meer

D-dimeer bij opname voorspelt overlijden

Bij een ziekenhuisopname in verband met COVID-19 is een d-dimeer hoger dan 2,0 mg/ml geassocieerd me ...

Lees meer

Risicofactoren voor overlijden aan COVID-19

Een Chinese analyse die deze week gepubliceerd werd, heeft een aantal onafhankelijke risicofactoren ...

Lees meer

NSAIDs en ACE-remmers gewoon gebruiken

Er was onduidelijkheid en onrust over het gebruik van geneesmiddelen als NSAIDs en ACE-remmers ten t ...

Lees meer

Lopinavir-ritonavir vooralsnog niet van nut

Bij patiënten met COVID-19 geeft behandeling met de HIV-remmers lopinavir-ritonavir geen verkorting ...

Lees meer

Belang van de beademings verhoudingen

Chinese onderzoekers presenteerden recent hun bevindingen bij een aantal patiënten met COVID-19-geas ...

Lees meer

Snelle ontwikkeling bulleuze longziekte

In Thorax werd recent een casus gepresenteerd van een e-sigaret-gebruiker met opvallende klinische v ...

Lees meer

NSCLC behandelen ondanks progressie soms toch waardevol

Sinds de introductie van checkpointremmers voor de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (N ...

Lees meer

Introductie Bevespi AeroSphere®

(Advertorial) De enige LABA/LAMA in dosis-aerosol. Bevespi Aerosphere® is geïndiceerd als bronchusve ...

Lees meer

FDA geeft toestemming Fluidda’s Broncholab

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Fluidda markttoegang verleend voor haar plat ...

Lees meer

Klinische karakteristieken 140 Covid-19 patiënten

De ‘coronavirus’-uitbraak, genaamd COVID-19, is inmiddels dermate uitgebreid dat de WHO waarschuwt v ...

Lees meer

Immunotherapie ook effectief bij slechte performance

Immunotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) lijkt ook een effectieve behandeling bij p ...

Lees meer

Cytologisch monster prima geschikt

Een recente systematische review laat zien dat, om PD-L1 expressie in een tumor te bepalen, cytologi ...

Lees meer

Doxycycline op korte termijn zinvol

Bij oudere COPD-patiënten lijkt toevoegen van doxycycline aan orale corticosteroïden na een eerste d ...

Lees meer

Leren inhaleren is knap lastig

Inhaleren van longmedicatie is om meerdere redenen moeilijk. Ouders en kind dienen goed geïnstrueer ...

Lees meer

Misschien kunnen we beter van astma’s spreken

Prof. dr. Gerard Koppelman is hoogleraar Kinderlongziekten Rijksuniversiteit Groningen, wetenschappe ...

Lees meer

Cystic fibrosis: nieuwe ontwikkelingen

Cystic fibrosis is een autosomaal recessieve aandoening die in verschillende organen tot uiting komt ...

Lees meer

ILD bij kinderen: chILD

Interstitiele longziekten (ILD) zijn zeldzaam op de kinderleeftijd, maar gaan gepaard met een hoge m ...

Lees meer

Osimertinib heeft beperkte effectiviteit

Bij EGFR exon 20 gemuteerd NSCLC geeft de tyrosinekinase-remmer (TKI) met bewezen effectiviteit bij ...

Lees meer

Verschillen in ICS/LABA en het risico op pneumonie

Patiënten met COPD die budesonide/formoterol gebruiken, hebben minder kans op een ernstige pneumonie ...

Lees meer

DLCO voorspellende rol

Voor postoperatieve pulmonale complicaties heeft DLCO een voorspellende rol. Bij patiënten met stadi ...

Lees meer

Een algoritme voor ICS/LABA als symptomatische therapie

In de 2019 update van de GINA-richtlijn krijgt ICS/formoterol de voorkeur voor symptomatische behand ...

Lees meer

Is lorlatinib een nieuwe doelgerichte therapie?

Lorlatinib, een derde generatie tyrosinekinaseremmer (TKI), laat anti-tumoractiviteit zien bij patië ...

Lees meer

Meer COPD-patiënten geschikt voor longvolumereductie

Mogelijk komen meer COPD-patiënten in aanmerking voor longvolumereductie chirurgie (LVRS) dan gedach ...

Lees meer

eNose als voorspeller voor respons op anti-PD-1

Evaluatie van de uitademingslucht met een elektronische neus (eNose) blijkt een effectieve methode o ...

Lees meer

Positieve eerste resultaten met HDAC-remmer bij NSCLC

Het toevoegen van de HDAC-remmer vorinostat aan de checkpointremmer pembrolizumab blijkt effectief i ...

Lees meer

Speelt het milieu een rol bij keuze inhalator?

Er bestaan zoveel verschillende inhalatoren dat voorschrijvers soms door de bomen het bos niet meer ...

Lees meer

Overtuigend bewijs voor werkzaamheid van immuuntherapie

Een recente systematische review en meta-analyses van gerandomiseerde gecontroleerde studies biedt o ...

Lees meer

I-O Journaal immuuntherapie

Het I-O Instituut realiseert - in samenwerking met medische koepelverenigingen - geaccrediteerde, on ...

Lees meer

Van omalizumab naar mepolizumab bij eosinofiele astma

(Advertorial) Omalizumab en Mepolizumab worden ingezet voor verschillende, maar soms overlappende ty ...

Lees meer

Voorspellen wie risico loopt op ontwikkelen van COPD

Het is Canadese onderzoekers gelukt een nauwkeurig COPD-predictiemodel te ontwikkelen. Hiermee kunne ...

Lees meer

Nivolumab plus ipilimumab veilig en effectief

Patiënten met NSCLC met een slechte performance status of comorbiditeiten hebben evenveel adverse ev ...

Lees meer

Nivolumab plus ipilimumab geeft betere overleving

De combinatie van checkpointremmers nivolumab en ipilimumab geeft een betere overleving dan chemothe ...

Lees meer

Goede samenwerking helpt zorg en wetenschap vooruit

De zorg voor mensen met een zeldzame longziekte is een samenwerkingsinspanning; Van verschillende me ...

Lees meer

Vroege diagnose alpha-1- antitrypsine deficiëntie

Alpha-1-antitrypsinedeficiëntie (AATD) is een zeldzame erfelijke aandoening die ernstige longemfyse ...

Lees meer

Systemische sclerose als zeldzame oorzaak van ILD

Het herkennen van een auto-immuunziekte als oorzaak van ILD kan soms moeilijk zijn. Een zeldzame oor ...

Lees meer

Meer volwassenen met aangeboren longziekten

Vroeggeboren en zieke pasgeboren kinderen met longproblemen kunnen steeds beter worden behandeld. Hi ...

Lees meer

Sarcoïdose, waar staan we nu?

Sarcoïdose is een multisysteem ziekte die in vrijwel alle organen tot uiting kan komen. Aangezien b ...

Lees meer

Zo nodig’-gebruik van ICS/LABA bij mild astma

De recent gepubliceerde PRACTICAL-studie liet zien dat ‘zo nodig’-gebruik van ICS/LABA significant m ...

Lees meer

Luchtwegen 'ontzenuwen’ bij matig-ernstig COPD

Total Lung Denervation (TLD) is een techniek die mogelijk meerwaarde biedt bij een selecte groep pat ...

Lees meer

Lager overlijdensrisico NSCLC bij deelname aan klinische studies?

Participatie aan klinische studies is geassocieerd met een lager overlijdensrisico bij patiënten met ...

Lees meer

CIP geassocieerd met specifieke inflammatoire kenmerken

Pneumonitis door gebruik van checkpoint inhibitors (CIP) is een ernstige complicatie van immunothera ...

Lees meer

Bronchiëctasieën zijn geen bijzaak meer

Bronchiëctasieën zijn weliswaar redelijk zeldzaam, maar daarmee niet onbelangrijk. De incidentie sti ...

Lees meer

Het microbioom speelt sleutelrol bij astma

Het microbioom, het collectieve genoom van alle micro-organismen die onderdeel uitmaken van de flora ...

Lees meer

Stadse kinderen en boerderij-achtige microbiota

Blootstelling aan omgevings-factoren speelt een grote rol bij de toename in incidentie van astma en ...

Lees meer

CRP test effectief in het reduceren van antibiotica

Een eenvoudige CRP-vingerpriktest kan het antibiotica gebruik bij COPD exacerbaties veilig reduceren ...

Lees meer

Non-maligne respiratoire ziekten werkgerelateerd

Volgens de onderzoekers is de werkgerelateerde ziektelast voor thoracale kanker en de ‘klassieke’ pn ...

Lees meer

Pulmonologie Journaal

De nieuwste versie van het GOLD-report toont niet alleen het belang van de juiste inhalatorkeuze, bi ...

Lees meer

Nieuwe opties voor MET exon 14 NSCLC

2 nieuwe fase 2 studies met patiënten met MET Exon 14 mutaties. Tepotinib en Capmatinib laten goede ...

Lees meer

5 jaar data pembrolizumab monotherapie Keynote 001

Vandaag werden de 5 jaars overlevingskans getallen gepresenteerd van de Keynote 001 studie. De overl ...

Lees meer

Trilaciclib verhoogd tolerantie voor topotecan in SCLC

In een fase twee trial wordt trilaciclib toegevoegd aan topotecan met als resultaat dat de behandeli ...

Lees meer

Cis/per niet beter dan cis/vino voor stage II en IIIa

In adjuvante setting voor stage II en IIIa laat cis/per boven cis/vino geen voordeel zien. De result ...

Lees meer

Hooggebergtebehandeling bij ernstig astma

De hooggebergtebehandeling voor patiënten met ernstig astma ligt de laatste jaren onder vuur. Toch z ...

Lees meer

Dynamische hyperinflatie en gezondheid

Dynamische hyperinflatie is geassocieerd met slechtere gezondheid en verminderde dagelijkse activite ...

Lees meer

Belangrijke wijziging in 2019 GINA Astma rapport

GINA adviseert niet langer om de astmabehandeling te starten met alleen een kortwerkende beta2-agoni ...

Lees meer

Common virus linked to faster disease progression

Cystic fibrosis patients who have a common virus may experience faster disease progression than pati ...

Lees meer

Samenwerking CIRO en FLUIDDA voor betere zorg

Expertisecentrum Ciro en FLUIDDA, de wereldleider op het gebied van Functional Respiratory Imaging ( ...

Lees meer

Langdurig gebruik mepolizumab

Veiligheid en effectiviteit bestudeerd in de COLUMBA-studie met patiënten afkomstig uit de DREAM-stu ...

Lees meer

Veel oversterfte door luchtvervuiling

Jaarlijks overlijden bijna 800 duizend mensen in Europa door luchtvervuiling. Dit zijn de resultaten ...

Lees meer

Amphia ontwikkelt instrumenten voor nazorg

Voor longkankerpatiënten: De ontwikkeling en implementatie van twee keuzehulpen voor immunotherapieë ...

Lees meer

I-O Journaal immuuntherapie

Het I-O Instituut realiseert - in samenwerking met medische koepelverenigingen - geaccrediteerde, on ...

Lees meer

The Burden of Sarcoidosis Symptoms

The clinical manifestations of sarcoidosis vary widely, depending on the intensity of the inflammati ...

Lees meer

Bacterial and viral respiratory tract microbiota

Lower respiratory tract infections (LRTIs) are a leading cause of childhood morbidity and mortality. ...

Lees meer

Blimp-1 Rather Than Hobit Drives the Formation

Tissue-resident memory CD8 T (T) cells that develop in the epithelia at portals of pathogen entry ar ...

Lees meer

Electronic tool has potential to improve asthma care

A new electronic decision support tool for managing asthma has the potential to improve the quality ...

Lees meer

Small cell lung cancer response to combination of immunotherapy and DNA damage repair inhibitors

Preclinical research finds new approach to treating aggressive cancer unresponsive to immunotherapy ...

Lees meer

Guideline on use of PAP therapy for sleep apnea

The American Academy of Sleep Medicine (AASM) published a new clinical practice guideline which prov ...

Lees meer

Specialized lung cells appear very early in development

Specialized lung cells appear in the developing fetus much earlier than scientists previously though ...

Lees meer

Reduce lung volume for emphysema

A systemic review and meta-analysis: severe emphysema is a debilitating condition with few treatment ...

Lees meer

Noninvasive liquid biopsies rapidly determine response

Results of two clinical studies have added to evidence that blood-based liquid biopsies can accurate ...

Lees meer

Drug-resistant TB cured with new approaches

A high proportion of multidrug-resistant tuberculosis (TB) cases can be cured in conflict-affected c ...

Lees meer

New heated tobacco device causes damage

A new study that directly compares new heated tobacco devices with vaping and traditional cigarettes ...

Lees meer

Screening en vroegdiagnostiek COPD

COPD is doorgaans een progressieve ziekte met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Adequate behandel ...

Lees meer

Revalidatie bij COPD, te weinig verwijzingen

Slechts een fractie van de COPD-patiënten die in aanmerking komen voor longrevalidatie, doorlopen da ...

Lees meer

De rol van biomarkers bij COPD

COPD is een zeer heterogeen ziektebeeld, waarbij zelfs de meest recente GOLD-classificatie ontoereik ...

Lees meer

Het gebruik van beeldvorming bij COPD

COPD is een zeer heterogene aandoening waarbij verschillende pathofysiologische mechanismen betrokke ...

Lees meer

Doctors dramatically reduce racial disparities

Results from a study published in the journal Cancer Medicine show that a pragmatic system-based int ...

Lees meer

Graphene biosensor provides early lung cancer diagnosis

The wonder-material graphene could hold the key to unlocking the next generation of advanced, early ...

Lees meer

Aging and chronic diseases share genetic factors

The global population aged 60 or over is growing faster than all younger age groups and faces the ti ...

Lees meer

Multichannel bioreactor for lung regeneration analysis

New Rochelle, NY, January 28, 2019-New strides are being made toward the ex vivo growth of human lun ...

Lees meer

Fish oil does not improve asthma control

In adolescents and young adults with uncontrolled asthma who are overweight or obese, fish oil does ...

Lees meer

Flu vaccination keeps COPD patients out of the hospital

A new study by Sunita Mulpuru, MD, FRCPC, MSc, of The Ottawa Hospital Research Institute, Clinical E ...

Lees meer

Assessing the airborne survival of bacteria in aerosol

The airborne transmission of diseases including the common cold, influenza and tuberculosis is somet ...

Lees meer

Antibiotics still routinely prescribed in the ER

Despite recommendations first issued more than a decade ago, antibiotics are still routinely prescri ...

Lees meer

Assessing the performance of multiple influenza

In what the authors believe is the first documented comparison of several real-time infectious disea ...

Lees meer

Life-threatening lung disease averted

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a fatal condition that leaves lung tissue permanently scarred ...

Lees meer

Childhood Body Composition and future lung health

How well we breathe as adults may depend on the amount of fat mass and lean body mass, or muscle, we ...

Lees meer

Respiratory microbiome and susceptibility to flu

Specific respiratory microbiome communities may be linked to influenza susceptibility, according to ...

Lees meer

Patients living a median 6.8 years after lung cancer diagnosis

After stage IV ALK+ lung cancer diagnosis; according to the NCI, patients diagnosed with non-small c ...

Lees meer

Advies op maat voor rokers die willen stoppen

Onderzoekers van de UvA hebben onlangs een programma ontwikkeld om rokers te helpen om te stoppen me ...

Lees meer

Genetic mutation responsible for tuberculosis

If you happened to carry a gene that increased tuberculosis vulnerability, you likely wouldn't know. ...

Lees meer

Interactieve playground voor jonge patiënten met astma

Jonge astmapastiënten bewegen meer dankzij de interactieve playground en thuismonitoring met AIRplay ...

Lees meer

With a focus on high-risk patients

In a recent paper published in PLOS One, Soumya Chatterjee, M.D., assistant professor of infectious ...

Lees meer

Lung transplant patients face elevated lung cancer risk

Lung cancer risk was increased after lung transplantation, especially in the native (non-transplante ...

Lees meer

Flu is serious for pregnant women

Pregnant women and the extremely obese are among those at high risk for complications from the flu - ...

Lees meer

Eén vaccinatie minder tegen kinkhoest

Als de moeder tegen kinkhoest is gevaccineerd tijdens de zwangerschap, kunnen de meeste zuigelingen ...

Lees meer

Meer aandacht voor Idiopathische Pulmonale Fibrose

Er is een toenemende belangstelling voor longfibrose, in het bijzonder voor Idiopathische Pulmonale ...

Lees meer

Interstitiële longaandoeningen -auto-immuunaandoeningen

Interstitiële longaandoeningen (ILD), ook wel diffuse long- aandoeningen genoemd, vormen een heterog ...

Lees meer

Survivors of childhood Hodgkin lymphoma

New research refines existing evidence that survivors of childhood Hodgkin lymphoma face an elevated ...

Lees meer

NICE issues new guidelines for COPD

Pulmonx, a leader in interventional pulmonary device technology announced today that the National In ...

Lees meer

Racial inequity receiving flu vaccine

Black adolescents living in the United States tend to receive the influenza vaccine at significantly ...

Lees meer

Beeldbellen voor COPD-patiënten

Gewoon thuis het gesprek voeren met je longverpleegkundige over hoe je je voelt. Vanaf februari 2019 ...

Lees meer

Link air pollution and increased risk for miscarriage

Air quality has been associated with numerous adverse health outcomes from asthma to pre-term birth. ...

Lees meer

CEASE program increases smoking cessation assistance

A study led by MassGeneral Hospital for Children (MGHfC) researchers demonstrates that an MGHfC-deve ...

Lees meer

A nanoparticle-based technology

With these nanoparticles, a simple urine test could diagnose bacterial pneumonia. Pneumonia can be c ...

Lees meer

Tool identifies which patients are at risk of death

A new decision tool to help emergency physicians identify patients with chronic obstructive pulmonar ...

Lees meer

Is 'personalised medicine' binnen ILD wel persoonlijk?

Interstitiële longaandoeningen (ILD) zijn relatief zeldzaam en kunnen het leven van de patiënt enorm ...

Lees meer

Multidisciplinair overleg (MDO) verbreding van kennis

Het ILD Expertisecentrum bestaat uit een multidisciplinair samenwerkingsverband waarin kennis, kunde ...

Lees meer

Sarcoïdose bij een zwarte Piet, toeval?

De oorzaak van sarcoïdose is nog steeds niet bekend. Duidelijk is wel dat het een combinatie is van ...

Lees meer

Obesity increases asthma risk in children

10 % of pediatric asthma cases could be avoided if childhood obesity were eliminated, according to r ...

Lees meer

Negative social cues on tobacco packaging

Help smokers stop. New research published in the Journal of Consumer Affairs suggests that tobacco p ...

Lees meer

Cancer treatment may boost lung cancer stem cells

Epigenetic therapies (targeting enzymes that alter what genes are turned on or off in a cell) are of ...

Lees meer

Standpunt Longfonds stookverbod bij mist en windstilte

Strengere maatregelen voorkomen gezondheidsschade door houtstook. Nederland telt een miljoen mensen ...

Lees meer

Risk factors of advanced liver disease in CF patients

Children's Hospital Colorado (Children's Colorado) pediatric gastroenterologist, Michael Narkewicz, ...

Lees meer

Tethered antibodies present a potential new approach

Tethering four antibodies together may be an effective strategy for neutralizing all types of influe ...

Lees meer

Diet rich in fish helps fight asthma

A clinical trial led by Maria Papamichael from La Trobe La Trobe University has shown eating fish su ...

Lees meer

Aggressive treatment for some stage IV

Adding radiation therapy or surgery to systemic therapy for stage IV lung cancer patients whose canc ...

Lees meer

Drugs' side effects in lungs more widespread

A systematic review of research has revealed that the toxic effects on the lung of drugs commonly ta ...

Lees meer

Moss rapidly detects, tracks air pollutants

Moss, one of the world's oldest plants, is surprisingly in tune with the atmosphere around it. Now i ...

Lees meer

Durvalumab biedt goede resultaten bij longkanker

Uit onderzoek blijkt dat de biological Durvalumab (IMFINZI®, AstraZeneca) zeer goede resultaten geef ...

Lees meer

Father's nicotine use can cause cognitive problems

A father's exposure to nicotine may cause cognitive deficits in his children and even grandchildren, ...

Lees meer

Novel technology detection of early-stage lung cancer

When surgical cure still is possible. Non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) is often fatal because m ...

Lees meer

Dupilumab biedt voordelen bij ernstige astma

Een relatief nieuw geneesmiddel (biological) halveert het aantal astma-aanvallen en maakt het mogeli ...

Lees meer

Tuberculosefonds: Tevreden over de algemene vergaderingen van de VN over TBC

KNCV Tuberculosefonds kijkt tevreden terug op de Algemene Vergaderingen van de Verenigde Naties over ...

Lees meer

Women with non-small cell lung cancers live longer

Women diagnosed with non-small cell lung cancers (NSCLC) live longer than their male counterparts, a ...

Lees meer

Lung inflammation linked with later anxiety

Persistent lung inflammation may be one possible explanation for why having asthma during childhood ...

Lees meer

Effecten van immuun checkpoint remmers door bloedbepalingen PD-L1

Dr Constantini presenteerde vandaag data over de metingen van PDL-1 in het bloed. De data zijn nog n ...

Lees meer

Obesity alters airway muscle function

New research suggests that obesity changes how airway muscles function, increasing the risk of devel ...

Lees meer

An effective adjuvanted intradermal flu vaccine

An intradermal vaccine equipped with an immune response-boosting adjuvant protected ferrets and huma ...

Lees meer

Inhaled Steroids May Increase Risk of NTM lung infections

Patients using inhaled steroids to control asthma and other breathing problems may be at greater ris ...

Lees meer

New 'animal' drug treatment for TB developed

Professor Lydia Tabernero et al., at The University of Manchester have developed the first non-antib ...

Lees meer

Genetics and pollution drive severity of asthma

Asthma patients, with a specific genetic profile, exhibit more intense symptoms following exposure t ...

Lees meer

Life-threatening respiratory disease in burn patients

For the first time, researchers have devised a model to predict burn patients who are most likely to ...

Lees meer

Chemotherapy may lead to early menopause in young women

A new study suggests chemotherapy may cause acute amenorrhea leading to early menopause in women wit ...

Lees meer

Researchers develop potential drugs to curb smoking

Washington State University researchers have created more than a dozen candidate drugs with the pote ...

Lees meer

Identifying drug-resistant hotspots

Researchers at Boston Medical Center have created a near real-time surveillance method to identify c ...

Lees meer

Lablongen succesvol in varkens getransplanteerd

Joan E. Nichols et al. hebben succesvol lablongen in varkens getransplanteerd. Vier varkens kregen v ...

Lees meer

Pathways as insights into development of lung cancer

Lung cancer is the leading cause of preventable cancer death. A disease of complex origin, lung canc ...

Lees meer

Mechanism of fibrosis development discovered

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is an incurable lung disease of unknown origin with limited trea ...

Lees meer

Doctor-patient discussions neglect potential harms

Although national guidelines advise doctors to discuss the benefits and harms of lung cancer screeni ...

Lees meer

Research shows that CF impacts growth in the womb

New research, published in Thorax, funded by the Cystic Fibrosis Trust has shown that babies with cy ...

Lees meer

Meer voorlichting over risico’s lachgas

Het gebruik van lachgas is de laatste jaren flink gestegen onder jongeren en uitgaande jongvolwassen ...

Lees meer

A deeper look at severe asthma yields NET results

Study identifies key inflammatory and immunological underpinnings of disease with implications for f ...

Lees meer

System to help users quit smoking

Researchers at Case Western Reserve University are using wearable sensor technology to develop an au ...

Lees meer

Lung cancer mortality rates among women 2030

The global age-standardized lung cancer mortality rate among women is projected to increase by 43 % ...

Lees meer

E-cigarettes and tobacco product increased risk of oral cancer

At the 96th General Session of the International Association for Dental Research (IADR), held in con ...

Lees meer

Exhaled e-vapor particles evaporate in seconds

A new peer-reviewed study published in the prestigious journal Nicotine Tobacco Research shows that ...

Lees meer

Enzyme lays the foundations for allergic immune respons

While in search of the causes of allergies and asthma, a chance discovery has yielded new clues: res ...

Lees meer

Secondhand smoke causing thousands of still births

The study reveals that more than 40% of all pregnant women in Pakistan are exposed to secondhand smo ...

Lees meer

Knoop doorgehakt kinkhoest-vaccinatie bij zwangeren

Staatssecretaris Blokhuis heeft ook de knoop doorgehakt over de uitvoering van de vaccinatie bij zwa ...

Lees meer

New compounds to treat RSV, Zika virus identified

A new and promising class of chemical compounds has major potential for treating Zika virus and resp ...

Lees meer

Vaccines can reduce rate of sustained TB infections

Aeras, a nonprofit organization dedicated to developing vaccines against tuberculosis (TB), today an ...

Lees meer

Focus Care neemt volledige distributie over

Het onafhankelijk Nederlandse geneesmiddelenbedrijf Focus Care heeft een overeenkomst gesloten met h ...

Lees meer

Nieuw soort antibioticum ontdekt voor COPD-patiënten

Een nieuw soort antibioticum biedt mogelijk uitkomst aan miljoenen COPD-patiënten. Het middel heeft ...

Lees meer

Pediatric Asthma Yardstick, a new guideline

A new guideline for ACAAI. Although about 10 percent of school-aged children in the United States ha ...

Lees meer

Optimale diagnostiek longcarcinoom in het UMC Utrecht

Voor een longcarcinoom patiënt is sneldiagnostiek van belang. Er moet voldoende kwalitatief goed wee ...

Lees meer

Stem cell therapy drug protection smoke-related copd

A drug used in stem cell therapy to treat certain cancers may also protect against cigarette smoke-i ...

Lees meer

Established medications combat lung cancer tumor growth

Two research groups have discovered and published that the growth of an intractable type of lung can ...

Lees meer

How vaping helps smokers quit

Vaping helps people stop smoking - even when they don't want to, according to new research from the ...

Lees meer

Experimental chemotherapy drugs to knock out TB

Promising experimental cancer chemotherapy drugs may help knock out another life-threatening disease ...

Lees meer