Vakgebied

‘Neem nieuwe laesies mee in definitie van hyperprogressie bij NSCLC’

Nieuw onderzoek naar hyperprogressie bij NSCLC pleit voor het betrekken van meerdere nieuwe laesies ...

Lees meer

Beste effect van revalidatie bij COPD-patiënten met triple therapie

Longrevalidatie heeft voordelen bij patiënten met COPD, ongeacht of zij met triple therapie behandel ...

Lees meer

Geriatrische voedingsrisico-index voorspelt overleving bij NSCLC

De geriatrische voedingsrisico-index, een maat die is gebaseerd op serumalbumine en ideaal lichaamsg ...

Lees meer

Nieuwe fenotypen astma op basis van transcriptoom in bloed

Een recente publicatie laat zien hoe op basis van het transcriptoom in perifeer bloed drie nieuwe fe ...

Lees meer

CheckMate-data: eerstelijns nivo+ipi goed verdragen

Gepoolde data van CheckMate-studies met nivolumab plus ipilimumab (nivo+ipi) laten zien dat gebruik ...

Lees meer

Inhalatiesteroïden verlagen risico op longkanker bij COPD

Een meta-analyse laat zien dat het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) het risico op longkan ...

Lees meer

ERS 2022: Alle interviews met collegae in Barcelona nu beschikbaar

De ERS 2022 zit er weer op. Wij hebben veel blije gezichten gezien omdat er eindelijk weer live op ...

Lees meer

Meerdere longrevalidaties bij COPD lijkt niet zinvol, weinig bewijslast

Herhalen van een longrevalidatie bij COPD geeft een kleine verbetering in klinische uitkomsten zoals ...

Lees meer

Chinese komkommer mogelijke therapie voor EGFR TKI-resistente NSCLC

Een extract van de wortel van Chinese komkommers zorgt voor apoptose van kankercellen van EGFR TKI-r ...

Lees meer

Onderzoek ondersteunt gebruik anti-IL33 bij T2-laag astma

Onderzoek laat zien dat IL-33 geactiveerde gensignaturen verhoogd zijn bij neutrofiel astma en gemen ...

Lees meer

Wel of niet roken maakt geen verschil voor agressiviteit NSCLC op PET

De rookgeschiedenis van patiënten met NSCLC heeft geen invloed op PET-scanwaarden die corresponderen ...

Lees meer

Langetermijnsdata versterken positie van benralizumab bij ernstig astma

De MELTEMI-studie versterkt de positie van benralizumab bij ongecontroleerd ernstig eosinofiel astma ...

Lees meer