Vakgebied

Hogere insulinewaarde in vroege jeugd verhoogt risico op astma

Recent onderzoek laat zien dat een hogere insulinewaarde in het bloed in de vroege jeugd is geassoci ...

Lees meer

Liever titratie dan constante O2-flow bij inspanning en COPD

Een gerandomiseerde dubbelblinde studie heeft laten zien dat patiënten met ernstige COPD, die zich i ...

Lees meer

Longfunctie neemt toe met de tijd in algemene bevolking

Een groot epidemiologisch onderzoek met behulp van data van tien Europese populatiebrede onderzoeken ...

Lees meer

ERBB4-mutaties voorspellen respons op checkpointremmers bij NSCLC

Een recente studie naar biomarkers bij gebruik van checkpointremmers bij patiënten met gevorderde ni ...

Lees meer

Meer bekendheid voor pulmonale hypertensie

“Er moet nog veel gebeuren om de bekendheid van het ziektebeeld pulmonale hypertensie te vergroten, ...

Lees meer

Versnelde longfunctieafname bij volwassenen die over astma heen groeiden

Een longitudinale studie, recent gepubliceerd in de European Respiratory Journal, laat zien dat mens ...

Lees meer

Beperkte fysieke fitheid grootste last na IC-opname voor COVID-19

Een prospectieve studie onder 114 patiënten die waren opgenomen op een IC wegens ernstige COVID-19 m ...

Lees meer

Preoperatieve training voorkomt complicaties bij resectie van NSCLC

Een systematische review en meta-analyse laat zien dat cardiorespiratoire fitheid, die kan worden be ...

Lees meer

Perifere eosinofilie goede surrogaatmarker voor FeNO bij eosinofiel fenotype van COPD

Niet alle patiënten met COPD met een FeNO≥25ppb en perifere eosinofilie hebben een voorgeschiedenis ...

Lees meer

Telerevalidatie mogelijk zinvol bij post-COVID-19-patiënten

Telerevalidatie blijkt superieur aan geen revalidatie bij patiënten na COVID-19. Er waren significan ...

Lees meer

Kans op overlijden bij COPD verlagen?

Veel COPD-patiënten krijgen te maken met longaanvallen.1,2 Deze longaanvallen zijn niet alleen geass ...

Lees meer

SUMMIT-studie: Obesitas-paradox bij COPD verder uitgekristalliseerd

Nieuw onderzoek naar de relaties tussen gewicht en morbiditeit en mortaliteit bij COPD bevestigt de ...

Lees meer