Precisie-oncologie: update Drug Rediscovery Protocol (DRUP)

June 2024
DRUP
update
Precisie-oncologie
Drug Rediscovery Protocol
Het Nederlandse Drug Rediscovery Protocol (DRUP) onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van gerichte en immuuntherapieën buiten hun registratie bij patiënten met gevorderde of gemetastaseerde kanker. Inmiddels zijn ongeveer 1.500 patiënten gestart met een behandeling. DRUP is een prospectieve studie, waarin patiënten een off-labelbehandeling krijgen met in de handel verkrijgbare gerichte (immuno)therapie op basis van moleculaire veranderingen in hun tumor. Er zijn parallelle cohorten op basis van tumortype, mole
Wilt u meer lezen? Log dan in.