Vakgebied

Incidentie lokaal gevorderde hoofd-halskanker in Nederland neemt toe

De incidentie van lokaal gevorderde ziekte bij hoofd-halskanker neemt toe, in het bijzonder in de mo ...

Lees meer

Behandelduur en overleving oudere patiënten met MDS is beperkt

De behandelduur en de overleving na stoppen van de behandeling zijn beperkt bij oudere patiënten met ...

Lees meer

Voordelen CRC-screening wegen op individueel niveau op tegen de nadelen

Nederlanders die in aanmerking komen voor de landelijke screening op colorectaal carcinoom vinden de ...

Lees meer

Optimale behandeling bij inoperabele eierstokkanker slecht gedefinieerd

Inoperabele eierstokkanker vereist een gestructureerd actieplan, stellen Nederlandse onderzoekers in ...

Lees meer

Dankzij screening neemt incidentie anuskanker bij MSM af

De incidentie van anuskanker neemt langzaam af dankzij de screening op kankerprecursorlaesies bij ma ...

Lees meer

Grote behoefte aan ondersteuning bij angst over terugkeer kanker

Bijna alle patiënten die zorgen of angst over terugkeer van kanker ervaren, hebben behoefte aan onde ...

Lees meer

Meer onderzoek naar gedragsinterventies bij immuuntherapie nodig

Nederlandse onderzoekers roepen in een review in Frontiers in Immunology op om meer onderzoek te doe ...

Lees meer

Gunstigere prognose bij oligometastatische borstkanker

Patiënten met oligometastatische borstkanker hebben een gunstigere prognose dan patiënten met gemeta ...

Lees meer

Internationale verschillen in kwaliteit van leven bij colostoma na rectumkanker

De kwaliteit van leven met een permanent colostoma vanwege rectumkanker is acceptabel, blijkt uit ee ...

Lees meer

Aanpak betere toegang tot protonentherapie in Nederland

Doorverwijzingen naar Nederlandse protontherapiecentra blijven achter. Onderzoekers hebben geïnventa ...

Lees meer

BOS-score beoordeelt fractuurrisico bij femorale botmetastasen

De BOne Strength (BOS)-score is een objectief hulpmiddel om het fractuurrisico bij femorale botmetas ...

Lees meer

Slechtere overleving nodulair melanoom door neiging tot metastasering

Immuuncheckpoint-inhibitors zijn bij gevorderd nodulair melanoom even effectief als bij oppervlakkig ...

Lees meer