Vakgebied

MammaPrint niet kosteneffectief bij beslissing rond endocriene therapie

Een standaard-MammaPrint om het gebruik van endocriene therapie te sturen lijkt geen kosteneffectiev ...

Lees meer

Lokale behandeling bij gemetastaseerde GIST-patiënten is behandeloptie

Van lokaal behandelde patiënten met een gemetastaseerde gastro-intestinale stromale tumor hebben voo ...

Lees meer

Studie brengt inzicht in aantal verloren levensjaren bij solide tumoren

De evolutie van het aantal verloren levensjaren varieert aanzienlijk per kankertype, leeftijd en zie ...

Lees meer

‘Palliatieve tumorresectie bij CRC-PM is het overwegen waard’

Palliatieve primaire tumorresectie lijkt de overleving van patiënten met geïsoleerde synchrone color ...

Lees meer

Risicoscore voorspelt overleving bij recidief PDAC

Een groep Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers ontwikkelde een klinische risicoscore die de overl ...

Lees meer

Effecten van meer tijd tussen rectumkankerchirurgie en radiotherapie

Uit een studie van het UMC Utrecht blijkt dat het aantal postoperatieve chirurgische complicaties ni ...

Lees meer

Real-world resultaten eerstelijns chemotherapie bij blaaskanker

Er lijkt een kloof te zijn tussen werkzaamheid in klinische studies en effectiviteit in de dagelijks ...

Lees meer

Geslachtsverschillen in behandeling bij gastro-oesofageale kanker

Uit Nederlands populatieonderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de behandeling tussen oudere man ...

Lees meer

Zorgen om zorgaanpak langer levende patiënten met ongeneeslijke kanker

Zowel huisartsen als medisch specialisten maken zich zorgen over de juiste zorgaanpak voor patiënten ...

Lees meer

Voorspellingen overschatten risico complicatie slokdarmkankerchirurgie

Voorspellingsmodellen hebben de neiging om het risico op een postoperatieve complicatie bij slokdarm ...

Lees meer

Voorkeuren voor oefenprogramma’s bij gemetastaseerde borstkanker

Patiënten met gemetastaseerde borstkanker blijken geïnteresseerd in begeleide oefenprogramma's. In d ...

Lees meer

Werkzaamheid imatinib bij GIST beter dan in registratiestudies

De uitkomsten van een behandeling met imatinib bij patiënten met gevorderde gastro-intestinale strom ...

Lees meer