Voordelen CRC-screening wegen op individueel niveau op tegen de nadelen

January 2023
colorectaal carcinoom
CRC-screening
nadelen
individueel
Nederlanders die in aanmerking komen voor de landelijke screening op colorectaal carcinoom vinden de voordelen van screening belangrijker dan de mogelijke nadelen, blijkt uit onderzoek van Nivel en het Amsterdam UMC. Screening op colorectaal carcinoom (CRC) is weliswaar gunstig op populatieniveau, maar op individueel niveau wegen de voordelen mogelijk niet altijd op tegen de mogelijke nadelen. Individuele voorkeuren spelen een belangrijke rol bij de afweging om al dan niet aan het bevolkingsonderzoek niet deel te neme
Wilt u meer lezen? Log dan in.