Causaal verband tussen reumatische aandoeningen en cholesterolwaarden

October 2022
Cholesterol
systemische lupus erythematodes
spondylitis
Er lijkt een positief causaal effect te bestaan van ankyloserende spondylitis op de cholesterolwaarden van patiënten en een negatief causaal effect van systemische lupus erythematodes op deze waarden. Dit blijkt uit Chinees onderzoek. Voor reumatoïde artritis bleek geen causale relatie te bestaan met de onderzochte cholesterolwaarden. Dyslipidemie is een belangrijke risicofactoren voor atherosclerose bij reumatische aandoeningen en draagt bij aan een verhoogde mortaliteit bij ankyloserende spondylit
Wilt u meer lezen? Log dan in.