Vakgebied

EULAR 2023: Alle 36 videointerviews met uw collegae zijn nu op Mediamed beschikbaar

De EULAR 2023 zit er op. Hartelijk dank aan alle reumatologen die de tijd genomen hebben om u voor o ...

Lees meer

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen verhogen RA-risico

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn geassocieerd met een hogere prevalentie van RA, medi ...

Lees meer

Veelbelovende resultaten voor peresolimab tegen RA in fase II-studie

Een behandeling van 12 weken met peresolimab – een monoklonaal antilichaam dat de PD-1-receptor stim ...

Lees meer

HPV-infectie en -immunisatie geassocieerd met risico op RA

Resultaten van een grote observationele studie suggereren dat infectie met HPV geassocieerd is met e ...

Lees meer

Niet elke treat-to-target-strategie even effectief bij RA

Onderzoekers van het UMC Utrecht stellen dat behandeling van RA gericht op DAI/CDAI-LDA, en in minde ...

Lees meer

Upadacitinib effectief en veilig bij PsA en axiale betrokkenheid

Bij patiënten met PsA en axiale betrokkenheid, bepaald op basis van vooraf gedefinieerde criteria, l ...

Lees meer

Betere controle ziekteactiviteit RA met app voor patiëntuitkomsten

In een gerandomiseerde trial uitgevoerd in 22 Chinese ziekenhuizen bleek het gebruik van een smartph ...

Lees meer

Zorgen om zorgaanpak langer levende patiënten met ongeneeslijke kanker

Zowel huisartsen als medisch specialisten maken zich zorgen over de juiste zorgaanpak voor patiënten ...

Lees meer

Welke methoden zijn van belang bij de diagnose van spondylitis ankylopoetica (AS)?

Diagnose in een vroeg stadium is belangrijk om zoveel mogelijk schade aan de gewrichten te voorkomen ...

Lees meer

Patiënten met reumatische ziekten rapporteren problemen met medicatie

Nederlandse onderzoekers ontdekten in hun studie met herhaalde telefonische interviews dat patiënten ...

Lees meer

Geen overtuigend effect van baricitinib bij SLE in fase 3-trials

De JAK-remmer baricitinib gaf na 24 weken gebruik een significante verbetering van de ziekteactivite ...

Lees meer

Grote variatie beoordeling ziekteactiviteit JIA door kinderreumatologen

Uit een studie onder bijna 500 respondenten van over de hele wereld blijkt dat individuele kinderreu ...

Lees meer