ERS 2022: Video met Sophie Engels, MST Enschede

September 2022
COVID-19
ERS 2022
pulmonary embolism
PA1186: An optimized D-dimer cut-off value to predict pulmonary embolism in COVID-19 patients: a retrospective study. Sessie: Suspicion and management of pulmonary embolism.
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Grootste rebound exacerbaties na lockdown voor jongeren met astma

De forse afname van astma- en COPD-exacerbaties tijdens de COVID-19 lockdowns blijken gepaard te zij ...

Lees meer

ERS 2022: Video met Nicoletta Morelli, Merem, Hilversum

PA2581: Post-COVID-19 functional status eighteen months after post-acute pulmonary rehabilitation fo ...

Lees meer

ERS 2022: Video met Kiki Waeijen-Smit, Ciro, Horn

PA3349: Impact of the COVID-19 pandemic on COPD exacerbations during inpatient pulmonary rehabilitat ...

Lees meer

Transitie van zorg via de inzet van e-health

E-health biedt mogelijkheden om efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen en capaciteit ...

Lees meer