Vakgebied

Dankzij strengere regels neemt allergie voor isothiazolinon in Europa af

Strengere Europese regels lijken hun vruchten af te werpen: in tegenstelling tot de voortdurende toe ...

Lees meer

‘Houd rekening met voorkeuren patiënt bij behandeling HS’

Een Europese studie geeft meer inzicht in de voorkeuren van patiënten bij de behandeling van Hidrade ...

Lees meer

Veel variatie in intralesionale behandeling van keloïden

De intralesionale toediening van corticosteroïden bij de behandeling van keloïden varieert aanzienli ...

Lees meer

Voordelen maar ook twijfels over AI bij huidkanker

Zowel dermatologen en huisartsen zien aanzienlijke voordelen van het implementeren van kunstmatige i ...

Lees meer

Mensen met alopecia ervaren meer angst- en depressieklachten

Ondanks het feit dat alopecia weinig lichamelijke beperkingen veroorzaakt, kan de aandoening een aan ...

Lees meer

Patiënten met atopische dermatitis ontevreden over behandeluitkomsten

Een internationale studie, onder leiding van het National Expertise Center of Atopic Dermatitis van ...

Lees meer

Slechtere overleving nodulair melanoom door neiging tot metastasering

Immuuncheckpoint-inhibitors zijn bij gevorderd nodulair melanoom even effectief als bij oppervlakkig ...

Lees meer

Resultaten baricitinib in de dagelijkse praktijk heterogeen

Baricitinib kan een effectieve optie zijn voor patiënten met moeilijk te behandelen matige tot ernst ...

Lees meer

Verschillen tussen atopische dermatitis bij lichte en donkere huid

Atopische dermatitis bij een lichte en een donkere huid is op een aantal vlakken verschillend, blijk ...

Lees meer

Geen verband spiegel dupilumab en respons bij atopische dermatitis

Er blijkt bij patiënten met atopische dermatitis geen verband tussen dupilumabspiegels en respons op ...

Lees meer

Onderdrukking immuunsysteem bevordert progressie huidkanker

Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan met hoogrisico-basaalcelcarcinomen scoren slech ...

Lees meer

Minder verminkende behandelingen bij gevorderde niet-melanoom-huidkanker

Onderzoekers van het UMC Groningen pleiten in Critical Reviews in Oncology/Hematology voor minder ve ...

Lees meer