Betere overlevingskans irresectabel NSCLC door zorgvuldige selectie

November 2021
NSCLC
chemoradiotherapie
irresectabel NSCLC
Chemoradiotherapie blijkt in een real world studie betere overlevingskansen te geven dan bekend is uit de landmark trials bij patiënten met irresectabel NSCLC stadium III. Dit suggereert dat een optimale, geïndividualiseerde selectie van patiënten die geschikt zijn voor behandeling met chemoradiotherapie zijn vruchten afwerpt en leidt tot verlengde overleving. De zogeheten landmark trials hebben laten zien welke effecten met betrekking tot overleving en ziekteprogressie men mag verwachten van verschillende behandel
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Mo-MDSC mogelijk nieuwe prognostische factor bij NSCLC

Onderzoekers hebben een nieuwe prognostische factor ontdekt bij het ontstaan van longkanker. Onderzo ...

Lees meer

ERBB4-mutaties voorspellen respons op checkpointremmers bij NSCLC

Een recente studie naar biomarkers bij gebruik van checkpointremmers bij patiënten met gevorderde ni ...

Lees meer

ERS 2021: Circulerend tumor-DNA voorspelt behandelrespons met TKI bij NSCLC

Het volledig verdwijnen van circulerend tumor DNA van gemuteerd EGFR binnen de eerste twee maanden n ...

Lees meer

ERS 2021: Chemo met erlotinib bij NSCLC: betere overlevingskans, meer toxiciteit

Een behandeling bestaand uit cisplatin-pemetrexed in combinatie met geïntercaleerd erlotinib laat bi ...

Lees meer