Betere overlevingskans irresectabel NSCLC door zorgvuldige selectie

November 2021
NSCLC
chemoradiotherapie
irresectabel NSCLC
Chemoradiotherapie blijkt in een real world studie betere overlevingskansen te geven dan bekend is uit de landmark trials bij patiënten met irresectabel NSCLC stadium III. Dit suggereert dat een optimale, geïndividualiseerde selectie van patiënten die geschikt zijn voor behandeling met chemoradiotherapie zijn vruchten afwerpt en leidt tot verlengde overleving. De zogeheten landmark trials hebben laten zien welke effecten met betrekking tot overleving en ziekteprogressie men mag verwachten van verschillende behandel
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Urine mogelijk geschikte methode voor detecteren NSCLC

In de zoektocht naar non-invasieve wijzen om vroegtijdig NSCLC te detecteren, blijkt het bepalen van ...

Lees meer

Behandeling van oligometastasen bij niet-kleincellige longkanker

Onder (synchroon) oligometastatisch niet-kleincellige longkanker (NSCLC) wordt vaak verstaan dat ...

Lees meer

Doelmatig inzetten van immunotherapie bij stadium IV NSCLC

Immunotherapie met checkpointremmers behoort tot de standaard behandelopties van de longarts bij ...

Lees meer

K-Ras-gerichte therapie

De afgelopen jaren hebben doelgerichte therapieën de prognose en kwaliteit van leven aanzienlij ...

Lees meer