Vakgebied

Kleine deeltjes circulerende tumorcellen voorspellen prognose NSCLC

Kleine deeltjes circulerende tumorcellen blijken volgens recent onderzoek een betrouwbare indicator ...

Lees meer

COPD-fenotype spierverval geassocieerd met slechtere uitkomsten

Een van de COPD-fenotypen, de vorm met spierverval, blijkt in een groot cohort van de UK Biobank gea ...

Lees meer

STK11-mutatie NSCLC geeft slechtere uitkomsten dan wildtype

Recent onderzoek laat zien dat patiënten met STK11-mutant NSCLC een lagere PD-L1-expressie, slechter ...

Lees meer

Ongezonde leefstijl geeft verhoogd risico op astma

Recent onderzoek laat zien dat niet alleen roken maar allerlei vormen van ongezonde leefstijl leiden ...

Lees meer

Precisienanogeneeskunde: behandeling op maat van NSCLC

Een nieuwe vorm van behandelen bij NSCLC is die van de precisienanogeneeskunde, waarbij nanopartikel ...

Lees meer

Wortelextract verbetert inflammatie bij obesitas astma

Celastrol, een bioactief wortelextract, lijkt van waarde bij de behandeling van het moeilijk behande ...

Lees meer

Preoperatieve botscan bij stadium 1A NSCLC niet per se nodig

Recent onderzoek laat zien dat er geen verschillen zijn in overleving en botmetastasevrije overlevin ...

Lees meer

Blootstelling aan formaldehyde vergroot risico longinflammatie

Een recente review beschrijft de relatie tussen blootstelling aan formaldehyde (vanuit de leefomgevi ...

Lees meer

Op weg naar therapie op maat voor longkanker, interview met Dr. Christi Steendam

Vanuit haar klinische en wetenschappelijke ervaring focust longarts Christi Steendam zich op het ...

Lees meer

Download nu Nascholingsmagazine Longziekten nr. 22 onder redactie van dr. Christi Steendam

Gasthoofdredacteur dr. Christi Steendam, Longarts, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven. Het nieuwe Nasch ...

Lees meer

Meta-analyse identificeert effectiefste behandelstrategie KRAS-NSCLC

Een netwerk-meta-analyse onder patiënten met gevorderde NSCLC met KRAS-mutatie toont dat pembrolizum ...

Lees meer

Budesonide-inhalatie beïnvloedt cytokines ook bij hoestvariant astma

Ook bij patiënten met hoestvariant astma kan inhalatie van budesonide significant de mate van serum- ...

Lees meer