Vakgebied

EULAR 2023, het Europese reumatologiecongres en de connectie met longziekten

Tijdens de EULAR, die afgelopen week in Milaan heeft plaatsgevonden, was ook aandacht voor de connec ...

Lees meer

Selinexor en pembrolizumab goede behandelcombinatie bij mNSCLC

De selectieve remmer van nucleaire exporteiwitten selinexor is onderzocht in combinatie met pembroli ...

Lees meer

Verlaging pCO2 bij non-invasieve beademing geeft betere overleving

Reductie van de pCO2 bij patiënten met chronische hypercapnie en non-invasieve beademing is geassoci ...

Lees meer

Machine learning CT-model voorspelt recidiefkans op NSCLC

Een machine learning-model gebaseerd op CT-data uit de screeningfase lijkt een veelbelovende tool om ...

Lees meer

Mismatch in best practice en voorschrijfgedrag van ICS bij COPD

Een internationale samenwerkingsstudie van huisartsenonderzoeksinstituut GPRI in Groningen laat zien ...

Lees meer

Zorgen om zorgaanpak langer levende patiënten met ongeneeslijke kanker

Zowel huisartsen als medisch specialisten maken zich zorgen over de juiste zorgaanpak voor patiënten ...

Lees meer

Adjuvante monotherapie EGFR-TKI is alternatief voor chemo+TKI bij NSCLC

Een Bayesiaanse netwerk-meta-analyse laat zien dat adjuvante monotherapie met een EGFR-TKI net zo ef ...

Lees meer

Neutrofielen spelen rol bij eosinofiel astma door luchtverontreiniging

Neutrofielen en neutrofiele ‘traps’ spelen een dominante rol bij eosinofiel allergisch astma, dat ge ...

Lees meer

HRD1 promoot metastasering bij NSCLC via blokkade autofagie

Een recente publicatie heeft nieuwe inzichten gegeven in de rol van HRD1 bij de metastasering van NS ...

Lees meer

Risico pulmonale hypertensie hoger bij COPD-patiënten die op hoogte leven

COPD-patiënten die op hoogte leven hadden vaker pulmonale hypertensie dan gematchte patiënten op laa ...

Lees meer

Mediastinoscopie niet altijd nodig na endo-echo bij resectabel NSCLC

Na een negatief endo-echo-onderzoek is het niet meer noodzakelijk om een mediastinoscopie ter bevest ...

Lees meer

Risicomodel voorspelt OSA bij COPD-patiënten

Een nieuw en praktisch toepasbaar nomogram vormt een nauwkeurig risicomodel om beter de aanwezigheid ...

Lees meer