Vakgebied

Langere progressievrije overleving met IO bij KRAS- en BRAF-mutaties

Een real world-onderzoek naar immunotherapie bij driver-gemuteerd NSCLC laat zien dat de progressiev ...

Lees meer

Serummarker onderscheidt benigne noduli van NSCLC

Een recent onderzoek heeft een nieuwe diagnostische marker geïdentificeerd die perifere benigne long ...

Lees meer

Toegevoegd tiotropium bij ACOS belangrijke behandeloptie

Een recente real world-pilotstudie laat zien dat toevoeging van tiotropium aan een ICS/LABA verbeter ...

Lees meer

Perifeer bloed voorspelt respons op neoadjuvante therapie bij NSCLC

Nieuw onderzoek laat zien dat perifere bloedmarkers als trombocytenaantallen of de verhouding neutro ...

Lees meer

Verhoogd risico op complicaties bronchoscopie bij lagere saturatie

Een retrospectief cohortonderzoek laat zien dat zorgverleners op hun hoede dienen te zijn wanneer pa ...

Lees meer

Nieuw screeningsalgoritme voor ILD bij reumatische aandoeningen

Een stapsgewijze benadering met longfunctietests, röntgenfoto’s van de borst en pulmonale hoge-resol ...

Lees meer

Kan ctDNA-biomarker de PD-(L)1-respons voorspellen?

Bij patiënten met NSCLC die checkpointremmers gebruiken, blijkt een hogere tumor mutational burden i ...

Lees meer

Real-world-onderzoek onthult factoren die FeNO bepalen bij astma

Een real-world-onderzoek onder bijna 400 patiënten met astma laat zien welke factoren van invloed zi ...

Lees meer

Nascholingsmagazine Longziekten nr. 14 is uit!

Het nieuwe Nascholingsmagazine Longziekten nr. 14 is nu online beschikbaar! Voor deze uitgave hebben ...

Lees meer

Kansen en knelpunten voor transitie van zorg

Vanwege een toenemend aantal patiënten met astma en COPD en de daarmee groeien- de zorgkosten i ...

Lees meer

Borderline pulmonale hypertensie van invloed op ILD maar niet COPD

Een onderzoek naar de effecten van borderline pulmonale hypertensie op overleving laat zien dat deze ...

Lees meer

Nieuwe biomarker voor resistentie tegen immuuntherapie bij NSCLC

Met een nieuwe techniek hebben onderzoekers biomarkers ontdekt die weergeven welke patiënten resiste ...

Lees meer