Probleemwijken geassocieerd met hoger risico op KRAS-mutatie

November 2022
NSCLC
KRAS-mutatie
achterstandswijk
factoren
Mensen die afkomstig zijn uit een achterstandswijk blijken een hoger risico te hebben op een KRAS-mutatie bij NSCLC. De nadelen van leven in een achterstandswijk met betrekking tot NSCLC lijken gerelateerd te zijn aan socio-economische stressfactoren.  Het is bekend dat mensen in achterstandswijken een kortere overleving hebben bij NSCLC dan mensen met eenzelfde tumor uit meer gunstige socio-economische wijken. Waarom dit het geval is was niet eerder opgehelderd. Een hypothese was dat er een link zou
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

MET-mutaties verantwoordelijk voor resistentie bij TKI

MET-mutaties spelen mogelijk een oncogene rol bij NSCLC en lijken betrokken bij verworven resistenti ...

Lees meer

MAIT-cellen mogelijke biomarker voor therapeutische respons bij NSCLC

Mucosa-geassocieerde invariante T-cellen (MAIT-cellen) shiften naar een tumorstimulerend fenotype bi ...

Lees meer

Serum MiRNA’s als nieuwe biomarkers voor diagnose van NSCLC

Een recente studie laat zien dat de serum-miRNA’s miR-3149 en -miR-4769.3p waren opgereguleerd bij N ...

Lees meer

Meer immuungerelateerde bijwerkingen bij NSCLC met comorbide COPD

Immuuntherapie dient met enige voorzichtigheid te worden voorgeschreven bij patiënten met gevorderde ...

Lees meer