Causaal verband tussen reumatoïde artritis en coeliakie

November 2022
RA
Reumatoide artritis
coeliakie
verband
Er lijkt een causaal verband te bestaan tussen genetisch voorspelde reumatoïde artritis en coeliakie bij personen van Europese komaf. Dit blijkt uit een studie waarin gebruikt gemaakt is van Mendeliaanse randomisatie. Omgekeerd lijkt er geen bewijs te zijn voor een causaal verband tussen coeliakie en reumatoïde artritis. Geschat wordt dat ongeveer 3% van de patiënten met reumatoïde artritis (RA) ook coeliakie heeft. Dit is drie keer hoger dan de prevalentie van coeliakie in de algemene populatie. Het precieze mech
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Mogelijk interactie tussen risico op RA en roken

Resultaten van een Koreaanse studie op basis van een groot algemeen bevolkingscohort suggereren dat ...

Lees meer

Slechtere COVID-19-uitkomsten met rituximab dan met csDMARDs bij RA

Gebruik van rituximab bij patiënten met reumatoïde artritis geeft een grotere kans op een ziekenhuis ...

Lees meer

Cognitieve achteruitgang hangt samen met hogere ziekteactiviteit bij RA

Cognitieve beperkingen komen veel voor bij oudere patiënten met reumatoïde artritis. Deze cognitieve ...

Lees meer

Hoger risico op dementie bij OA, SLE en SS, maar niet bij RA

Patiënten met osteoartritis, systemische lupus erythematodes of het syndroom van Sjögren hebben een ...

Lees meer