ERBB4-mutaties voorspellen respons op checkpointremmers bij NSCLC

October 2021
biomarkers
NSCLC
checkpointremmers
ERBB4-mutaties
genmutaties
Een recente studie naar biomarkers bij gebruik van checkpointremmers bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) laat zien dat mutaties in ERBB4 van prognostische waarde zijn voor succes van de behandeling met checkpointremmers. Patiënten met deze ERBB4-mutaties (8%) hadden een betere prognose met de behandeling. Immuuntherapie met checkpointremmers kan klinische voordelen zoals een langere overleving geven aan patiënten met gevorderde NSCLC, maar niet elke patiënt lijkt gevoelig voor de behandeling. D
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Kan ctDNA-biomarker de PD-(L)1-respons voorspellen?

Bij patiënten met NSCLC die checkpointremmers gebruiken, blijkt een hogere tumor mutational burden i ...

Lees meer

Nieuwe biomarker voor resistentie tegen immuuntherapie bij NSCLC

Met een nieuwe techniek hebben onderzoekers biomarkers ontdekt die weergeven welke patiënten resiste ...

Lees meer

Geen betere uitkomsten NSCLC bij eerder starten behandeling

De tijd tot het starten van een behandeling lijkt niet van invloed te zijn op de uitkomsten bij pati ...

Lees meer

Neutrofielen / lymfocytenratio voorspelt respons op pembrolizumab bij NSCLC

Lymfocyten- en neutrofielenaantallen in het perifere bloed zijn markers van systemische inflammatie ...

Lees meer