Preoperatieve botscan bij stadium 1A NSCLC niet per se nodig

April 2024
NSCLC
stadium 1A NSCLC
Preoperatieve botscan
botscan
preoperatief
Recent onderzoek laat zien dat er geen verschillen zijn in overleving en botmetastasevrije overleving bij asymptomatische patiënten met stadium 1A NSCLC, ongeacht of zij wel of niet preoperatief een botscan krijgen ter stadiëring.  De onderzoekers vroegen zich af of het vervaardigen van een preoperatieve botscan bij de stadiering van asymptomatische patiënten met vroegstadium NSCLC van invloed zou zijn op de uitkomsten, met name op de overleving. Retrospectieve analyse
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Voordelen perioperatieve nivolumab bij resectabel NSCLC

Een recent in New England Journal of Medicine gepubliceerd fase 3-onderzoek laat zien dat perioperat ...

Lees meer

Machine learning voorspelt pCR na neoadjuvante chemo bij NSCLC

Een radiomics-model op basis van machine learning blijkt in staat om succesvol een pathologische com ...

Lees meer

Kleine deeltjes circulerende tumorcellen voorspellen prognose NSCLC

Kleine deeltjes circulerende tumorcellen blijken volgens recent onderzoek een betrouwbare indicator ...

Lees meer

STK11-mutatie NSCLC geeft slechtere uitkomsten dan wildtype

Recent onderzoek laat zien dat patiënten met STK11-mutant NSCLC een lagere PD-L1-expressie, slechter ...

Lees meer