Grootste rebound exacerbaties na lockdown voor jongeren met astma

December 2022
kinderen
astma
COPD
exacerbaties
COVID-19
De forse afname van astma- en COPD-exacerbaties tijdens de COVID-19 lockdowns blijken gepaard te zijn gegaan met een substantieel reboundeffect na opheffen van de maatregelen. Met name kinderen onder de 5 jaar hadden de grootste toename van exacerbaties.  Al vroeg in de COVID-19-pandemie werden succesvolle maatregelen getroffen om het virusrisico te mitigeren. Vanaf 2021 werden die maatregelen geleidelijk opgeheven en lockdownperiodes afgesloten. Opvallend aan deze periode was de grote toename van ni
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Fijnstof vergroot risico voor astma bij acute bronchiolitis

Blootstelling aan fijnstof vergroot het risico op ontwikkelen van astma significant. Dat blijkt uit ...

Lees meer

Aantal stappen en loopsnelheid geassocieerd met mortaliteit bij COPD

Een systematische review met meta-analyse laat zien dat digitale mobiliteitsuitkomsten, zoals het aa ...

Lees meer

Nieuwe NVALT-richtlijn COPD: Mortaliteitsreductie nu een cruciaal eindpunt

Recentelijk is de nieuwe NVALT-richtlijn COPD1 uitgekomen. De richtlijn geeft antwoord op knelpunten ...

Lees meer

Toch géén relatie tussen astma en coronairlijden

Astma is toch geen risicofactor voor het krijgen van coronaire hartziekten. Dat blijkt uit een recen ...

Lees meer