Grootste rebound exacerbaties na lockdown voor jongeren met astma

December 2022
kinderen
astma
COPD
exacerbaties
COVID-19
De forse afname van astma- en COPD-exacerbaties tijdens de COVID-19 lockdowns blijken gepaard te zijn gegaan met een substantieel reboundeffect na opheffen van de maatregelen. Met name kinderen onder de 5 jaar hadden de grootste toename van exacerbaties.  Al vroeg in de COVID-19-pandemie werden succesvolle maatregelen getroffen om het virusrisico te mitigeren. Vanaf 2021 werden die maatregelen geleidelijk opgeheven en lockdownperiodes afgesloten. Opvallend aan deze periode was de grote toename van ni
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

‘Help ook mantelzorgers bij COPD met een thuisrevalidatie’

Mantelzorgers van patiënten met COPD die meedoen aan een longrevalidatie in de thuissetting hebben m ...

Lees meer

Evenveel non-eosinofiel als eosinofiel bij ernstig astma

Onderzoek met een cohort van ruim 1000 patiënten met ernstig astma laat zien dat er evenveel patiënt ...

Lees meer

Eerdere exacerbaties voorspellen toekomstige exacerbaties

Recent real-world-onderzoek onder patiënten met COPD laat zien dat eosinofielen in het bloed geen go ...

Lees meer

Behandelopties voor ernstig COPD, interview met dr. Karin Klooster en prof. dr. Dirk-Jan Slebos

Er zou meer aandacht moeten zijn voor aanvullende behandelmogelijkheden voor patiënten met erns ...

Lees meer