Behandeling immuungerelateerde bijwerkingen bij melanoom

July 2024
behandeling
melanoom
immuunsuppressiva
immuungerelateerde bijwerkingen
corticosteroïden
Zowel een hoge piekdosis corticosteroïden als tweedelijns immuunsuppressiva, ingezet bij immuungerelateerde bijwerkingen, zijn bij patiënten met melanoom die worden behandeld met immuuncheckpointremmers geassocieerd met een slechtere overleving. Recente onderzoeken suggereren dat er een verband is tussen immuunsuppressie bij immuungerelateerde bijwerkingen (irAE’s) en een verminderde overleving bij patiënten die immuuncheckpointremmers krijgen. Of dit effect verband houdt met corticosteroïden of tweedelijns imm
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Voordelen perioperatieve nivolumab bij resectabel NSCLC

Een recent in New England Journal of Medicine gepubliceerd fase 3-onderzoek laat zien dat perioperat ...

Lees meer

Incidentie, behandeling en overleving darmkanker in Nederland

De relatieve overleving van colorectaal carcinoom nam tussen 2000 en 2021 voortdurend toe voor patië ...

Lees meer

Precisienanogeneeskunde: behandeling op maat van NSCLC

Een nieuwe vorm van behandelen bij NSCLC is die van de precisienanogeneeskunde, waarbij nanopartikel ...

Lees meer

Triple therapie alternatief bij lokaal gevorderde baarmoederhalskanker

Triple therapie, bestaande uit chemotherapie gevolgd door radiotherapie en hyperthermie, zou een alt ...

Lees meer