Incidentie lokaal gevorderde hoofd-halskanker in Nederland neemt toe

February 2023
hoofd-halskanker
Nederland
lokaal
toename
De incidentie van lokaal gevorderde ziekte bij hoofd-halskanker neemt toe, in het bijzonder in de mondholte en orofarynx. Dat blijkt uit een analyse van NKR-data. Lokaal gevorderde hypofarynx- en larynxkanker nemen juist af. Uit verschillende rapportages lijkt het of lokaal gevorderde hoofd-halskanker de afgelopen tien jaar is toegenomen. Incidentietrends kunnen echter niet goed worden vergeleken, aangezien er enigszins verschillende definities zijn gebruikt. Vergrijzi
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Geriatric 8 ook nuttig bij jongere patiënten met hoofd-halskanker

De Geriatric 8 blijkt een valide screeningsinstrument om ook niet-geriatrische kwetsbare patiënten m ...

Lees meer

Overleving bij HR+/HER2- gevorderde borstkanker toegenomen

In de loop van de tijd vertonen patiënten met de diagnose hormoonreceptorpositieve (HR+), HER2-negat ...

Lees meer

Lokale excisie mogelijk alternatief bij hergroei rectumcarcinoom

Lokale excisie bij vermoedelijke hergroei bij patiënten met rectumcarcinoom na Watch and Wait kan ee ...

Lees meer

Geriatrische evaluatie aanbevolen voor patiënten met hoofd-halskanker

Kwetsbare patiënten met hoofd-halskanker hebben een hoger risico op postoperatieve complicaties dan ...

Lees meer