Overleving bij HR+/HER2- gevorderde borstkanker toegenomen

March 2023
borstkanker
Overleving
toename
hormoonreceptorpositief
In de loop van de tijd vertonen patiënten met de diagnose hormoonreceptorpositieve (HR+), HER2-negatieve (HER2-) gevorderde borstkanker minder gunstige patiëntkenmerken. Toch nam de overleving, mede dankzij endocriene en gerichte therapieën, tussen 2008 en 2019 aanzienlijk toe. Er zijn vooralsnog geen curatieve behandelingsmogelijkheden voor patiënten met gevorderde borstkanker. Wel kunnen antitumorbehandelingen worden voorgeschreven om de overleving te verlengen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Risicoscore voorspelt overleving bij recidief PDAC

Een groep Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers ontwikkelde een klinische risicoscore die de overl ...

Lees meer

Geslachtsverschillen in behandeling bij gastro-oesofageale kanker

Uit Nederlands populatieonderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de behandeling tussen oudere man ...

Lees meer

Voorkeuren voor oefenprogramma’s bij gemetastaseerde borstkanker

Patiënten met gemetastaseerde borstkanker blijken geïnteresseerd in begeleide oefenprogramma's. In d ...

Lees meer

Overlevingskans rond 50 procent na resectie vroegstadium-NSCLC

De 5-jaarsoverleving na resectie van vroegstadium-NSCLC ligt rond de 50 procent. Dat blijkt uit een ...

Lees meer