Overleving bij HR+/HER2- gevorderde borstkanker toegenomen

March 2023
borstkanker
Overleving
toename
hormoonreceptorpositief
In de loop van de tijd vertonen patiënten met de diagnose hormoonreceptorpositieve (HR+), HER2-negatieve (HER2-) gevorderde borstkanker minder gunstige patiëntkenmerken. Toch nam de overleving, mede dankzij endocriene en gerichte therapieën, tussen 2008 en 2019 aanzienlijk toe. Er zijn vooralsnog geen curatieve behandelingsmogelijkheden voor patiënten met gevorderde borstkanker. Wel kunnen antitumorbehandelingen worden voorgeschreven om de overleving te verlengen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Incidentie, behandeling en overleving darmkanker in Nederland

De relatieve overleving van colorectaal carcinoom nam tussen 2000 en 2021 voortdurend toe voor patië ...

Lees meer

HR+/HER2-borstkanker met hoog risico: slechtere prognose in Nederland

Een retrospectieve landelijke cohortstudie bevestigt dat patiënten met HR+/HER2-borstkanker met een ...

Lees meer

Implementatie online keuzehulp SDM bij nacontrole borstkanker

Bij het gebruik van de borstkankersurveillancebeslissingshulp BCS-PtDA krijgen patiënten een duideli ...

Lees meer

Minimaal invasieve resectie verbetert overleving bij slokdarmkanker

Een post-hocanalyse van de Europese Ensure-studie laat zien dat minimaal invasieve technieken gunsti ...

Lees meer