Calprotectine biomarker voor synovitis bij RA en JAK- of IL6-remmers

October 2022
biomarker
JAK-remmer
synovitis
Echografie
plasmaconcentratie calprotectine
IL6-remmer
De plasmaconcentratie calprotectine is een goede biomarker voor synovitis op echografie bij patiënten met reumatoïde artritis, die worden behandeld met JAK- of IL6-remmers. Dit blijk uit een observationele, cross-sectionele studie. Zowel JAK- als IL6-remmers behoren tot de behandelopties bij reumatoïde artritis (RA). Voor onder andere de disease activity score (DAS) en simplified disease activity index (SDAI) is het van belang acutefasereactanten, zoals CRP en de ESR te bepalen. Zowel de JAK- als
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Geen overtuigend effect van baricitinib bij SLE in fase 3-trials

De JAK-remmer baricitinib gaf na 24 weken gebruik een significante verbetering van de ziekteactivite ...

Lees meer

Verloop en uitkomsten COVID-19 minder ernstig met IL6-remmer

Patiënten met inflammatoire reumatische- en musculoskeletale aandoeningen die vóór infectie met SARS ...

Lees meer

ACR 2022: Hoog aantal lymfocyten voorspelt non-respons op methotrexaat bij RA

Een hoog aantal lymfocyten in het bloed blijkt een biomarker voor non-respons op methotrexaat bij pa ...

Lees meer

Geen associatie tussen biomarkers en respons op prednisolon bij hand-OA

Een behandeling met prednisolon heeft geen invloed op biomarkerconcentraties bij patiënten met osteo ...

Lees meer