Associatie PD-L1 en overleving na osimertinib voor EGFR-NSCLC

June 2024
PD-L1
Osimertinib
Overleving
EGFR-NSCLC
Associatie
Recent onderzoek laat zien dat een PD-L1-expressie van 50% of meer was geassocieerd met een kortere algehele overleving bij patiënten met EGFR-gemuteerde gevorderde NSCLC die als eerstelijnsbehandeling osimertinib hadden gekregen.  De eerstelijnsbehandeling van gevorderde NSCLC met EGFR-mutatie is momenteel gebaseerd op de derdegeneratie-tyrosinekinaseremmer (TKI) osimertinib. Een hoge mate van PD-L1-expressie leek in andere studies een negatief prognostische factor te zijn, maar is voornamelijk ond
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Bispecifiek middel PD-L1 en CTLA-4 bij mNSCLC effectief in fase 2

KN046, een bispecifiek antilichaam tegen zowel PD-L1 als CTLA-4, toont in combinatie met chemotherap ...

Lees meer

Recidieftumoren na postoperatieve chemotherapie hebben hogere PD-L1

Recent onderzoek naar patiënten met NSCLC die platinahoudende chemotherapie kregen na chirurgische r ...

Lees meer

Laag aantal mutaties bij NSCLC voorspelt langere overleving

Een onderzoek naar de prognostische relevantie van het aantal mutaties bij NSCLC laat zien dat een l ...

Lees meer

Fibrotische patronen op HRCT voorspellen overleving bij sarcoïdose

Onderzoek laat zien dat nu ook bij sarcoïdose de patronen op HRCT-scans de overlevingsuitkomst voors ...

Lees meer