Astma-remissie: nieuwe doelstelling bij ernstig astma

Lees, of luister naar de AI-gegenereerde presentatie

February 2024
remissie
astma
controle
optimalisatie
doelstelling
Recent is een review artikel gepubliceerd met de rationale voor de introductie van de term ‘astma-remissie’ als de nieuwe therapeutische stap naar het optimaliseren van astmacontrole. Het langetermijndoel bij astma-management is om ziektecontrole te bereiken en te behouden. Hiervoor kijkt men naar twee domeinen: symptoomcontrole en risico op toekomstige achteruitgang of exacerbaties. Met de jaren is het nastreven van optimale astmacontrole steeds ambitieuzer geworden. Ambitieuzere doelstellingen
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Ongezonde leefstijl geeft verhoogd risico op astma

Recent onderzoek laat zien dat niet alleen roken maar allerlei vormen van ongezonde leefstijl leiden ...

Lees meer

Budesonide-inhalatie beïnvloedt cytokines ook bij hoestvariant astma

Ook bij patiënten met hoestvariant astma kan inhalatie van budesonide significant de mate van serum- ...

Lees meer

MiRNA’s spelen een rol bij ontstaan van astma-exacerbaties

MiRNA’s blijken uit recent onderzoek niet alleen een rol te spelen bij de pathogenese van astma maar ...

Lees meer

Link tussen IL-6-polymorfismen en ernstig astma

Recent onderzoek heeft associaties in kaart gebracht tussen genetische polymorfismen in IL-6 en type ...

Lees meer