Toch géén relatie tussen astma en coronairlijden

(Lees of Luister naar een AI-gegenereerde presentatie)

November 2023
astma
risico
hartziekten
relatie
coronairlijden
Astma is toch geen risicofactor voor het krijgen van coronaire hartziekten. Dat blijkt uit een recente studie op basis van Mendeliaanse randomisatie, gedaan door Britse onderzoekers. Eerdere studies die hetzelfde resultaat lieten zien, leken gebiased en beïnvloed door confounders. Er zijn meerdere observationele studies verricht naar de relatie tussen astma, geslacht en het risico op coronairlijden. Astma werd daarin gezien als een risicofactor. Mogelijke verklaringen voor deze relatie waren bijvoorbeeld het hebben v
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Zelfmanagement met smartphone-app verbetert astmacontrole

Een smartphone-app, ontwikkeld voor zelfmanagement van astma, kan significant de astmacontrole én de ...

Lees meer

Vitamine-inname bij kinderen van belang voor het risico op astma

Kinderen en adolescenten met een verhoogd risico op astma kunnen baat hebben bij een aanpassing van ...

Lees meer

Therapietrouw aan inhalatoren meetbaar in hoofdhaar

Een prospectief gecontroleerd onderzoek toont de haalbaarheid aan van het meten van ICS/LABA-concent ...

Lees meer

Meta-analyse: toch een rol voor macroliden bij astma

Een recente meta-analyse laat zien dat macroliden een meerwaarde kunnen hebben bij de behandeling va ...

Lees meer