Behandelschema medulloblastoom is zwaar, maar effectief

March 2023
onderzoek
behandeling
effectiviteit
medulloblastoom
radio-chemotherapie
Hoewel de huidige gecombineerde chemo-radiotherapie slecht wordt verdragen door volwassenen met medulloblastoom, resulteert het in een betere overleving. Dat blijkt uit een evaluatie van het behandelprotocol van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie. Medulloblastoom is zeldzaam bij volwassenen, dus is weinig bekend over het effect van behandeling. Het doel van de landelijke studie was dan ook het evalueren van de toxiciteit en werkzaamheid van het Nederlandse behandelproto
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Voordelen perioperatieve nivolumab bij resectabel NSCLC

Een recent in New England Journal of Medicine gepubliceerd fase 3-onderzoek laat zien dat perioperat ...

Lees meer

Incidentie, behandeling en overleving darmkanker in Nederland

De relatieve overleving van colorectaal carcinoom nam tussen 2000 en 2021 voortdurend toe voor patië ...

Lees meer

Precisienanogeneeskunde: behandeling op maat van NSCLC

Een nieuwe vorm van behandelen bij NSCLC is die van de precisienanogeneeskunde, waarbij nanopartikel ...

Lees meer

Perioperatief checkpointremming verbetert prognose resectabel NSCLC

Recent onderzoek toont dat perioperatief gegeven checkpointremming veelbelovende effectiviteit verto ...

Lees meer