Cognitie oudere vrouwen neemt niet af door behandeling borstkanker

March 2023
borstkanker
behandeling
cognitie
oudere vrouwen
endocriene therapie
De Nederlandse CLIMB-studie laat zien dat de cognitie van oudere vrouwen met vroege borstkanker in de twee jaar na start van de behandeling niet afneemt, ook niet als zij zijn behandeld met endocriene therapie. Het is bekend dat ouderen het behoud van cognitie als zeer waardevol ervaren. Toch zijn er onder oudere vrouwen met borstkanker maar weinig studies gedaan naar de langetermijneffecten van de behandeling op de cognitie. Prospectieve studie Met name over endocriene therapie wordt ge
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Geslachtsverschillen in behandeling bij gastro-oesofageale kanker

Uit Nederlands populatieonderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de behandeling tussen oudere man ...

Lees meer

Voorkeuren voor oefenprogramma’s bij gemetastaseerde borstkanker

Patiënten met gemetastaseerde borstkanker blijken geïnteresseerd in begeleide oefenprogramma's. In d ...

Lees meer

Behandelschema medulloblastoom is zwaar, maar effectief

Hoewel de huidige gecombineerde chemo-radiotherapie slecht wordt verdragen door volwassenen met medu ...

Lees meer

Overleving bij HR+/HER2- gevorderde borstkanker toegenomen

In de loop van de tijd vertonen patiënten met de diagnose hormoonreceptorpositieve (HR+), HER2-negat ...

Lees meer