Effect van beweging tijdens chemo voor borstkanker op het hart

November 2023
borstkanker
beweging
Chemo
hart
Bij overlevenden van borstkanker zijn lichaamsbeweging en lichamelijke activiteiten tijdens chemotherapie niet geassocieerd met betere functionele hartparameters. De hoge prevalentie van hart- en vaatziekten bij deze groep vraagt daarom om aanvullend onderzoek naar andere maatregelen om het hart te beschermen. Het optreden van hart- en vaatziekten is een van de ernstigste gevolgen van een chemotherapiebehandeling vanwege borstkanker. Proefdieronderzoek suggereert dat lichaamsbeweging tijdens chemother
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Therapietrouw hormoontherapie borstkanker blijft slecht

De therapietrouw bij adjuvante hormonale therapie met tamoxifen of aromataseremmers bij Nederlandse ...

Lees meer

Niet altijd voordeel hooggedoseerde chemo bij BRCA-TN borstkanker

Hooggedoseerde alkylerende chemotherapie biedt mogelijk geen voordeel voor alle patiënten met BRCA-g ...

Lees meer

Sterk verhoogd risico op borstkanker bij mannen na Hodgkinlymfoom

Mannelijke overlevenden van Hodgkinlymfoom, behandeld met thoraxradiotherapie, hebben een sterk verh ...

Lees meer

Voorkeuren voor oefenprogramma’s bij gemetastaseerde borstkanker

Patiënten met gemetastaseerde borstkanker blijken geïnteresseerd in begeleide oefenprogramma's. In d ...

Lees meer