Effect van beweging tijdens chemo voor borstkanker op het hart

November 2023
borstkanker
beweging
Chemo
hart
Bij overlevenden van borstkanker zijn lichaamsbeweging en lichamelijke activiteiten tijdens chemotherapie niet geassocieerd met betere functionele hartparameters. De hoge prevalentie van hart- en vaatziekten bij deze groep vraagt daarom om aanvullend onderzoek naar andere maatregelen om het hart te beschermen. Het optreden van hart- en vaatziekten is een van de ernstigste gevolgen van een chemotherapiebehandeling vanwege borstkanker. Proefdieronderzoek suggereert dat lichaamsbeweging tijdens chemother
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

HR+/HER2-borstkanker met hoog risico: slechtere prognose in Nederland

Een retrospectieve landelijke cohortstudie bevestigt dat patiënten met HR+/HER2-borstkanker met een ...

Lees meer

Implementatie online keuzehulp SDM bij nacontrole borstkanker

Bij het gebruik van de borstkankersurveillancebeslissingshulp BCS-PtDA krijgen patiënten een duideli ...

Lees meer

Geen verschil HER2-lage borstkanker in respons op neoadjuvante chemo

Er is geen klinisch relevant verschil in respons op neoadjuvante chemotherapie tussen patiënten met ...

Lees meer

Liquid biopsies en MRI verbeteren voorspelling respons bij borstkanker

Aanvullende informatie uit liquid biopsies en MRI kan het voorspellen van de respons op neoadjuvante ...

Lees meer