Nivolumab en ipilimumab succesvol bij resectabel stadium III-melanoom

June 2024
ipilimumab
nivolumab
resectabel
stadium III-melanoom
Patiënten met een reseceerbaar stadium III-melanoom die neoadjuvante ipilimumab plus nivolumab kregen gevolgd door chirurgie en responsgedreven adjuvante therapie hebben een langere eventvrije overleving dan chirurgie gevolgd door adjuvante nivolumab. Dat blijkt uit de resultaten van de internationale NADINA-studie. Eerdere fase 1-2-studies bij patiënten met reseceerbaar stadium III-melanoom hebben laten zien dat neoadjuvante immuuntherapie effectiever is dan adjuvante immuuntherapie. In een fase 3-studie zij
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Perioperatief checkpointremming verbetert prognose resectabel NSCLC

Recent onderzoek toont dat perioperatief gegeven checkpointremming veelbelovende effectiviteit verto ...

Lees meer

ASCO 2023: Perioperatieve pembrolizumab van waarde bij vroegstadium NSCLC

Op het recente ASCO-congres presenteerde men nieuwe data van de KEYNOTE-671-studie. Perioperatieve t ...

Lees meer

Neo-adjuvante immuuntherapie effectief bij uitgezaaid melanoom

Patiënten met uitgezaaid melanoom zijn gebaat bij neo-adjuvante immuuntherapie met de checkpointremm ...

Lees meer

ESMO 2020: Eerstelijns nivolumab plus chemotherapie verbetert overleving

Bij slokdarm- en maagkanker; Nivolumab is de eerste PD-1-remmer die gecombineerd met chemotherapie o ...

Lees meer