Geen associatie tussen biomarkers en respons op prednisolon bij hand-OA

September 2022
biomarker
studie
hand
prednisolon
osteorartritis
Een behandeling met prednisolon heeft geen invloed op biomarkerconcentraties bij patiënten met osteoartritis van de hand. Ook zijn de concentraties niet geassocieerd met een respons op prednisolon. Dat blijkt uit een post-hocanalyse van de HOPE-studie. De HOPE-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie waarin patiënten met inflammatoire osteoartritis van de hand (hand-OA) gedurende zes weken werden behandeld met prednisolon of placebo. De resultaten lieten zien dat een behandeling met prednisolon na zes w
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Ustekinumab in dagelijkse praktijk snel werkzaam bij PsA

Een behandeling met ustekinumab bij patiënten met artritis psoriatica kan in de dagelijkse klinische ...

Lees meer

Seronegatieve RA-patiënten hebben een ander fenotype dan seropositieve patiënten

Het fenotype van patiënten met reumatoïde artritis verschilt op basis van hun ACPA- en RF-status. Se ...

Lees meer

Dynamische functie bloedplaatjes biomarker bij inflammatoire artritis?

Een verbetering in klinische markers bij patiënten met inflammatoire artritis is geassocieerd met ee ...

Lees meer

Nieuwe prognostische en diagnostische marker voor RA?

Het 14-3-3η-eiwit is mogelijk een nieuwe en potente diagnostische en prognostische marker voor reuma ...

Lees meer