Minder intensieve follow-up voor schildwachtkliernegatief melanoom

August 2022
onderzoek
melanoom
huidkanker
schildklier
negatief
Een experimenteel follow-upschema met lagere intensiteit is veilig voor patiënten met schildwachtkliernegatief melanoom stadium Ib en II, concluderen Nederlandse en Britse onderzoekers. Bovendien blijkt zelfonderzoek bij deze patiënten effectief voor het opsporen van een recidief.  Het risico op een recidief of tweede primaire melanoom is toegenomen als gevolg van de toenemende incidentie en verbetering van de overleving van patiënten met melanoom. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal p
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Model voorspelt kans op recidief bij melanoom stadium I-II

Een klinisch-pathologisch en genexpressiemodel (CP-GEP) is in staat om patiënten met stadium I-II me ...

Lees meer

Weinig nut klinische bevindingen bij opsporen van lentigo maligna melanoom

Het markeren van verdachte gebieden is niet zinvol bij het opsporen van lentigo maligna melanoom bij ...

Lees meer

Behoefte aan nazorg na ICI-behandeling bij melanoom

Overlevenden van gemetastaseerd melanoom worden bij het hervatten van het leven na een succesvolle b ...

Lees meer

Complexe relatie microbioom en remmers immunologische checkpoints

Het darmmicrobioom speelt een belangrijke maar complexe rol in de respons op immuuncheckpointremmers ...

Lees meer