Geen betere uitkomsten NSCLC bij eerder starten behandeling

May 2022
behandeling
NSCLC
behandelstart
gevorderde NSCLC
De tijd tot het starten van een behandeling lijkt niet van invloed te zijn op de uitkomsten bij patiënten met gevorderde NSCLC. Dat blijkt uit een Nederlandse studie. Toch menen de auteurs dat het streven naar een snelle behandelstart essentieel blijft bij gevorderd NSCLC. Een vroegtijdige start van de behandeling voor gevorderd NSCLC wordt als gunstiger gezien dan een minder snelle behandelstart. Dit zou bovendien de overlevingskansen van patiënten met NSCLC verbeteren. Dit was echter nog niet eerder bewezen in stu
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Langere progressievrije overleving met IO bij KRAS- en BRAF-mutaties

Een real world-onderzoek naar immunotherapie bij driver-gemuteerd NSCLC laat zien dat de progressiev ...

Lees meer

Serummarker onderscheidt benigne noduli van NSCLC

Een recent onderzoek heeft een nieuwe diagnostische marker geïdentificeerd die perifere benigne long ...

Lees meer

Perifeer bloed voorspelt respons op neoadjuvante therapie bij NSCLC

Nieuw onderzoek laat zien dat perifere bloedmarkers als trombocytenaantallen of de verhouding neutro ...

Lees meer

ATS 2022: Tumorvaccin sensitiseert NSCLC bij muis voor anti-PD-1

Een nieuw tumorvaccin met cytokine-afscheidende dendritische cellen blijkt in muismodellen NSCLC te ...

Lees meer