MET-mutaties verantwoordelijk voor resistentie bij TKI

February 2023
TKI
NSCLC
tyrosinekinaseremmers
MET-mutaties
MET-mutaties spelen mogelijk een oncogene rol bij NSCLC en lijken betrokken bij verworven resistentie tegen tyrosinekinaseremmers. Een recente studie liet dit zien en gaf ook inzichten in welke therapieën op maat mogelijk zijn bij resistentie. Het MET-gen codeert voor de tyrosinekinasereceptor. De mutatievormen MET exon 14 skipping en MET-amplificatie zijn bewezen oncogeen en vormen een belangrijke therapeutische target bij patiënten met NSCLC. Helaas vormt resistentie tegen tyros
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

NSCLC-patiënten met andere kanker in voorgeschiedenis niet slechter af

Patiënten met NSCLC die eerder een andere vorm van kanker hadden, hebben geen hogere mortaliteit of ...

Lees meer

NEPTUN-studie: eerstelijns nab-paclitaxel + carboplatin effectief bij NSCLC

De definitieve resultaten van de NEPTUN-studie laten zien dat eerstelijnsbehandeling met nab-paclita ...

Lees meer

Tijdstip toedienen immunotherapie beïnvloedt overleving NSCLC

Een recent onderzoek laat zien dat het tijdstip dat immunotherapie wordt toegediend van invloed is o ...

Lees meer

Nieuw Nederlands beslismodel voor behandeling van longkanker

Nederlandse longkankercentra hebben een beslismodel ontwikkeld en gevalideerd voor de behandeling va ...

Lees meer