Neutrofielen / lymfocytenratio voorspelt respons op pembrolizumab bij NSCLC

March 2022
NSCLC
longoncologie
longarts
Lymfocyten- en neutrofielenaantallen in het perifere bloed zijn markers van systemische inflammatie bij solide tumoren. De ratio tussen neutrofielen en lymfocyten blijkt van prognostische waarde bij NSCLC die behandeld wordt met pembrolizumab. Uit veel onderzoek bleek al dat systemische inflammatie geassocieerd is met slechtere uitkomsten bij veel soorten solide tumoren. Voorbeelden van parameters die het meest lijken te zeggen over de immuunstatus van een individu zijn de absolute aantallen lymfocyten (absolute lymph
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Langere progressievrije overleving met IO bij KRAS- en BRAF-mutaties

Een real world-onderzoek naar immunotherapie bij driver-gemuteerd NSCLC laat zien dat de progressiev ...

Lees meer

Serummarker onderscheidt benigne noduli van NSCLC

Een recent onderzoek heeft een nieuwe diagnostische marker geïdentificeerd die perifere benigne long ...

Lees meer

Perifeer bloed voorspelt respons op neoadjuvante therapie bij NSCLC

Nieuw onderzoek laat zien dat perifere bloedmarkers als trombocytenaantallen of de verhouding neutro ...

Lees meer

ATS 2022: Tumorvaccin sensitiseert NSCLC bij muis voor anti-PD-1

Een nieuw tumorvaccin met cytokine-afscheidende dendritische cellen blijkt in muismodellen NSCLC te ...

Lees meer