Serum MiRNA’s als nieuwe biomarkers voor diagnose van NSCLC

December 2022
miRNA
biomarkers
diagnose
NSCLC
Een recente studie laat zien dat de serum-miRNA’s miR-3149 en -miR-4769.3p waren opgereguleerd bij NSCLC en mogelijk na verder onderzoek kunnen dienen als biomarkers om de diagnose NSCLC in een vroeg stadium te stellen. Vroegdiagnostiek is van essentieel belang bij NSCLC. Er zijn al diverse biomarkers gesuggereerd die bijdragen aan het zo vroeg mogelijk stellen van de diagnose. Het huidige onderzoek richtte zich op gebruik van serum-biomarkers. Screening cohort De onderzoekers hadden al
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

NSCLC-patiënten met andere kanker in voorgeschiedenis niet slechter af

Patiënten met NSCLC die eerder een andere vorm van kanker hadden, hebben geen hogere mortaliteit of ...

Lees meer

NEPTUN-studie: eerstelijns nab-paclitaxel + carboplatin effectief bij NSCLC

De definitieve resultaten van de NEPTUN-studie laten zien dat eerstelijnsbehandeling met nab-paclita ...

Lees meer

COPD-clusters op basis van systemische biomarkers van inflammatie

Onderzoekers hebben vier clusters van inflammatoire signaalroutes bij COPD ontdekt. Hierbij maakten ...

Lees meer

Tijdstip toedienen immunotherapie beïnvloedt overleving NSCLC

Een recent onderzoek laat zien dat het tijdstip dat immunotherapie wordt toegediend van invloed is o ...

Lees meer