Tijdstip toedienen immunotherapie beïnvloedt overleving NSCLC

February 2023
NSCLC
immunotherapie
Overleving
invloed
tijd
Een recent onderzoek laat zien dat het tijdstip dat immunotherapie wordt toegediend van invloed is op de overleving van patiënten met gevorderde NSCLC. Verder onderzoek verdient aandacht voor de chronobiologie van immunotherapie.   Immunotherapie in de vorm van checkpointremmers heeft patiënten met gevorderde NSCLC nieuw perspectief geboden. Recent bestudeerden onderzoekers of het tijdstip waarop ch
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

Associatie PD-L1 en overleving na osimertinib voor EGFR-NSCLC

Recent onderzoek laat zien dat een PD-L1-expressie van 50% of meer was geassocieerd met een kortere ...

Lees meer

Voordelen perioperatieve nivolumab bij resectabel NSCLC

Een recent in New England Journal of Medicine gepubliceerd fase 3-onderzoek laat zien dat perioperat ...

Lees meer

Machine learning voorspelt pCR na neoadjuvante chemo bij NSCLC

Een radiomics-model op basis van machine learning blijkt in staat om succesvol een pathologische com ...

Lees meer

Kleine deeltjes circulerende tumorcellen voorspellen prognose NSCLC

Kleine deeltjes circulerende tumorcellen blijken volgens recent onderzoek een betrouwbare indicator ...

Lees meer