Tijdstip toedienen immunotherapie beïnvloedt overleving NSCLC

February 2023
NSCLC
immunotherapie
Overleving
invloed
tijd
Een recent onderzoek laat zien dat het tijdstip dat immunotherapie wordt toegediend van invloed is op de overleving van patiënten met gevorderde NSCLC. Verder onderzoek verdient aandacht voor de chronobiologie van immunotherapie.   Immunotherapie in de vorm van checkpointremmers heeft patiënten met gevorderde NSCLC nieuw perspectief geboden. Recent bestudeerden onderzoekers of het tijdstip waarop ch
Wilt u meer lezen? Log dan in.

Gerelateerde items

ATS 2023: Cytologie nauwkeuriger dan histologie voor bepalen PD-L1 expressie

Cytologische monsters zijn nauwkeuriger dan histologische monsters voor de bepaling van PD-L1-expres ...

Lees meer

ATS 2023: Factoren ontdekt die tijd tot diagnose na longkankerscreening bepalen

Veteranen met psychische aandoeningen krijgen sneller de diagnose longkanker en behandeling na longk ...

Lees meer

ATS 2023: Lokale consolidatietherapie bij EGFR-NSCLC verbetert uitkomsten

Bij patiënten met gevorderde NSCLC en een EGFR-mutatie, die als eerstelijnstherapie afatinib kregen, ...

Lees meer

Machine learning CT-model voorspelt recidiefkans op NSCLC

Een machine learning-model gebaseerd op CT-data uit de screeningfase lijkt een veelbelovende tool om ...

Lees meer